Politieagenten negeren massaal een verplichte test om de parate kennis bij te houden. Dat schrijft het AD op basis van informatie van de Politieacademie. Tot juni 2016 hadden 11.170 agenten een zogeheten 'profcheck' gedaan.

Agenten in elke politieregio in Nederland moeten twee tot drie keer per week hun wapens richten op kinderen die met nepvuurwapens op straat lopen. Volgens de politie zijn de nepwapens van een afstand niet van echte te onderscheiden.

Het aantal mogelijke slachtoffers van mensenhandel is vorig jaar sterk gedaald. Dat is geen goed nieuws. De daling is niet het gevolg van een afname van dit delict, maar het gevolg van een afgenomen aandacht bij de politie en de marechaussee voor deze vorm van uitbuiting. Dat is de belangrijkste conclusie uit de jaarlijkse Monitor Mensenhandel van Corinne Dettmeijer, de nationaal rapporteur mensenhandel.

De politie heeft het afgelopen jaar een op de zes voortvluchtige criminelen kunnen oppakken. Dat blijkt uit de cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Op dit moment zijn er bijna 12.000 veroordeelden die nog een straf open hebben staan. Vaak zijn dat mensen die hun proces in vrijheid mochten afwachten en na hun veroordeling onvindbaar zijn, bijvoorbeeld omdat ze naar het buitenland zijn vertrokken.

Politieagenten krijgen voortaan niet meer automatisch het stempel van verdachte opgeplakt bij onderzoek naar geweldgebruik. Een feitenonderzoek dat uitgaat van rechtmatig optreden komt daarvoor in de plaats. Dit is de kern van een wetsvoorstel van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) dat vandaag, 3 mei 2016, voor advies naar verschillende instanties is gestuurd, zoals de Raad voor de rechtspraak en het Openbaar Ministerie (OM).

Drs. E.S.M. (Erik) Akerboom MPM wordt korpschef van de Nationale Politie. De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie. De benoeming gaat in per 1 maart 2016.

Een structurele loonsverhoging van 6,5 procent voor politiemedewerkers over de jaren 2015, 2016 en 2017, een eenmalige uitkering van 1000 euro en een hogere vergoeding voor piketdiensten. Dat zijn enkele van de zaken die de politiebonden met minister Ard van der Steur overeen zijn gekomen tijdens de cao-onderhandelingen.

De politie is jaarlijks miljoenen euro's kwijt aan schadevergoedingen voor agenten die gewond zijn geraakt tijdens hun werk. Dat blijkt uit cijfers die het AD heeft opgevraagd bij de Nationale Politie.

Op maandag 28 september 2015 heeft de commissie Evaluatie Politiewet 2012 aan minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) haar eerste rapport aangeboden. In dit tussenrapport (Evaluatie Politiewet 2012 in de eenheid Oost-Nederland en landelijke thema’s) constateert de commissie dat de noodzaak van de invoering van de nationale politie breed wordt onderschreven. Er is vertrouwen dat blijvende schaalvoordelen gerealiseerd zullen worden, maar er is zeker nog geen sprake van een rustig bezit.

Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) heeft met de politievakorganisaties afgesproken de heer Hans Borstlap aan te stellen als verkenner voor de cao voor de politie. De heer Borstlap is sinds 2002 lid van de Raad van State.

Politiemedewerkers die bij de uitoefening van hun taken geweld moeten gebruiken, kunnen kiezen voor juridische bijstand door gespecialiseerde advocaten. Dat maakt onderdeel uit van de Stelselherziening Geweldsaanwending Politieambtenaren, die tot evenwichtigere beoordeling van noodzakelijk politiegeweld moet leiden.

Politiesites