De Nederlandse politie krijgt op grote schaal Samsung Galaxy S5-toestellen als diensttelefoon. KPN laat weten dat het om duizenden toestellen gaat. Daarnaast krijgen veel agenten een KPN-abonnement.

Wie een criminele motorclub wil verlaten, kan daar straks hulp bij krijgen van de politie. De politie gaat ex-leden bijvoorbeeld een huis aanbieden in een andere gemeente, zegt hoofd operatiën Pim Miltenburg in het Algemeen Dagblad. Hij is bij de politie verantwoordelijk voor de aanpak van criminele motorbendes.

België en Nederland hebben voor het eerst ''massaal DNA-gegevens uitgewisseld'' en dat heeft tot verrassend veel nieuwe sporen voor misdaadbestrijders geleid.

Het aantal aanmeldingen voor de Politieacademie slinkt. Dit jaar beginnen 349 agenten in spe aan de opleiding in Apeldoorn, terwijl de academie tussen 2004 en 2013 zo'n tweeduizend studenten per jaar verwelkomde.

De Politieacademie wordt dichter op de nationale politie georganiseerd. Dit leidt tot een betere afstemming van het onderwijsaanbod van de Politieacademie op de wensen van de beroepspraktijk. Hiermee kan de academie zich primair richten op de wensen en behoeften  van de nationale politie. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Het kabinet verkort de verkoop- en afsteektijden voor vuurwerk. Vanaf dit jaar mag vuurwerk enkel nog op oudjaarsavond worden afgestoken vanaf 18.00 uur en niet meer vanaf 's ochtends 10.00 uur. Ook mag vuurwerk voortaan op twee in plaats van drie werkdagen worden verkocht. Verder wordt met een vergunningsstelsel de import van illegaal en zwaar vuurwerk beperkt.

Als je auto gestolen wordt, hoef je niet meer naar het politiebureau om aangifte te doen. De politie gaat beter samenwerken met verzekeraars, waardoor één telefoontje genoeg is om de diefstal zowel bij de politie als de verzekeraar te melden.

De politie mag in speciale gebieden sneller overgaan tot fouilleren. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel hiervoor aangenomen.

Van de veertigduizend politieagenten die een conditietest moeten afleggen, hebben vijftienduizend agenten dat niet gedaan.

De inzet van criminele burgerinfiltranten moet in uitzonderingsgevallen en onder strikte voorwaarden weer mogelijk worden in de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Ook krijgt het Openbaar Ministerie ruimere mogelijkheden om afspraken te maken met criminele getuigen in ruil voor het afleggen van verklaringen.

Nederlandse agenten krijgen volgend jaar een 'taser'. De politie gaat testen met stroomstootwapens. Internationaal is er veel kritiek, maar minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie zijn die argumenten 'niet valide genoeg' om de proeven niet te doen.

Politiesites