België en Nederland hebben voor het eerst ''massaal DNA-gegevens uitgewisseld'' en dat heeft tot verrassend veel nieuwe sporen voor misdaadbestrijders geleid.

Het aantal aanmeldingen voor de Politieacademie slinkt. Dit jaar beginnen 349 agenten in spe aan de opleiding in Apeldoorn, terwijl de academie tussen 2004 en 2013 zo'n tweeduizend studenten per jaar verwelkomde.

De Politieacademie wordt dichter op de nationale politie georganiseerd. Dit leidt tot een betere afstemming van het onderwijsaanbod van de Politieacademie op de wensen van de beroepspraktijk. Hiermee kan de academie zich primair richten op de wensen en behoeften  van de nationale politie. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Het kabinet verkort de verkoop- en afsteektijden voor vuurwerk. Vanaf dit jaar mag vuurwerk enkel nog op oudjaarsavond worden afgestoken vanaf 18.00 uur en niet meer vanaf 's ochtends 10.00 uur. Ook mag vuurwerk voortaan op twee in plaats van drie werkdagen worden verkocht. Verder wordt met een vergunningsstelsel de import van illegaal en zwaar vuurwerk beperkt.

Als je auto gestolen wordt, hoef je niet meer naar het politiebureau om aangifte te doen. De politie gaat beter samenwerken met verzekeraars, waardoor één telefoontje genoeg is om de diefstal zowel bij de politie als de verzekeraar te melden.

De politie mag in speciale gebieden sneller overgaan tot fouilleren. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel hiervoor aangenomen.

Van de veertigduizend politieagenten die een conditietest moeten afleggen, hebben vijftienduizend agenten dat niet gedaan.

De inzet van criminele burgerinfiltranten moet in uitzonderingsgevallen en onder strikte voorwaarden weer mogelijk worden in de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Ook krijgt het Openbaar Ministerie ruimere mogelijkheden om afspraken te maken met criminele getuigen in ruil voor het afleggen van verklaringen.

Nederlandse agenten krijgen volgend jaar een 'taser'. De politie gaat testen met stroomstootwapens. Internationaal is er veel kritiek, maar minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie zijn die argumenten 'niet valide genoeg' om de proeven niet te doen.

In 2012 waren er 4757 aangiftes, 600 meer dan een jaar ervoor. Geweld tegen agenten komt vaak voor in uitgaansgebieden en in veel gevallen zijn er alcohol of drugs in het spel. Het geweld varieert van spugen tot poging tot moord of doodslag.

Minister Opstelten maakt zich zorgen over de vergrijzing binnen de politie. Bijna eenderde van de agenten is ouder dan 50 jaar en dat aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen. "Dit is ongewenst", schrijft minister Opstelten aan de Tweede Kamer. Hij vreest dat de oudere agenten het werk op straat fysiek niet meer aankunnen.

Politiesites