De politie heeft een online vriendentest gelanceerd waarmee jongeren voor de risico's van internet worden gewaarschuwd. In het spel krijgen jongeren enkele vriendschapsverzoeken te zien.

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft vandaag het startschot gegeven voor een proef met het sneller signaleren van gestolen auto's.

Per 1 januari 2013 is een nieuwe richtlijn posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij de politie van kracht. Er wordt nu landelijk uniform beleid gevoerd over de wijze waarop met gevallen van PTSS bij de politie moet worden omgegaan.

De politiek heeft er lang over gesproken en er was hier en daar fel verzet, maar nu is zij toch een feit: de nieuwe Nationale Politie, met één korps en één hoogste baas. Wat verandert er voor de burger?

Op 1 januari 2013 zijn de 25 regionale korpsen en het Korps Landelijke Politiediensten opgegaan in één korps - dat van de Nationale Politie.

De verbetering van de ICT-voorzieningen van de politie kost tot en met 2017 326 miljoen euro, blijkt uit de Begroting 2013 Nationale Politie. De huidige ICT-staf blijft langer op sterkte dan aanvankelijk gepland.

Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) heeft het Openbaar Ministerie erop gewezen dat vaker een twee keer hogere straf kan worden geëist bij geweld tegen hulpverleners.

Beoogd korpschef Gerard Bouman van de Nationale Politie maakt met genoegen bekend wie door Minister Opstelten bij Hare Majesteit de Koningin zijn voorgedragen voor benoeming in de eenheidsleiding of als (staf)directeur per 1 januari 2013.

De hoofdlocaties voor de regionale eenheden van de nationale politie worden Groningen, Apeldoorn, Utrecht, Haarlem, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Tilburg, Den Bosch en Maastricht. Dat heeft minister Ivo Opstelten vrijdag 14 december 2012 aan de Tweede Kamer laten weten.

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft vandaag het Inrichtingsplan en Realisatieplan nationale politie naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Het Inrichtingsplan beschrijft de organisatiestructuur van de nationale politie.

Verdachten van het bezit en de handel in kinderpornografie of van terroristische activiteiten kunnen straks verplicht worden mee te werken aan het openen van versleutelde bestanden op hun computer. De officier van justitie geeft dan een zogeheten decryptiebevel. Dit staat in een brief die minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In het voorjaar van 2013 komt hij met een wetsvoorstel. Met de maatregel komt de bewindsman tegemoet aan een wens van Tweede Kamerleden.

Politiesites