Burgers kunnen vanaf 1 januari 2013 makkelijker aangifte doen bij de politie. Iedereen die met de politie belt om aangifte te doen, wordt 'op maat' geholpen. Afhankelijk van het misdrijf kan via internet, telefonisch, aan huis of op het bureau aangifte worden gedaan.

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft de nieuwe politiechefs van de regionale eenheden en de landelijke eenheid van de nationale politie voor benoeming voorgedragen. De minister heeft de politiechefs voorgedragen na adviezen van de betrokken regioburgemeesters, de hoofdofficieren van Justitie en (vertegenwoordigers van) de medezeggenschap. De benoemingen gaan in op 1 januari 2013.

Agenten melden zich bijna drie keer zo vaak ziek als andere werknemers in Nederland. Dat meldt RTL Nieuws. De nieuwsorganisatie baseerde zich op de urenregistratie van agenten in het veld.

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) heeft vandaag NL-Alert, een nieuw aanvullend alarmmiddel voor noodsituaties gelanceerd.

Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht op de mobiele telefoon informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat mensen op dat moment het beste kunnen doen.

Op vrijdag 9 november 2012 is de website politie.nl vernieuwd. Met de vernieuwingen willen de politie de communicatie met de burger vereenvoudigen: alle officiële politie informatie is vanaf nu te vinden op één website.

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft het voornemen tot gunning van het nieuwe pistool voor Nederlandse politie vandaag bekend gemaakt. Uit de aanbesteding is het pistool Walther P99Q van de firma Carl Walther GmbH als beste naar voren gekomen.

Het digitaal opkopersregister uit Apeldoorn, een initiatief van de politie Apeldoorn, is genomineerd voor de landelijke innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2012. Vanaf maandag 1 oktober kan het publiek een maand lang op dit project stemmen. Dankzij het opkopersregister wordt het veiliger op straat. Iedereen kan meebepalen wie de winnaar van deze prijs wordt op www.verkiezingenhandhavingentoezicht.nl.

Minister Opstelten van Justitie wil verdachten verplicht laten meewerken aan alcohol- of drugstesten. Vooral bij geweld in uitgaansgebieden of tegen hulpverleners is er volgens hem vaak sprake van dronkenschap of drugsgebruik.

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft mevrouw J. A. (Jannine) van den Berg en de heren R. G. C. (Ruud) Bik en L. Th. C. (Leon) Kuijs voorgedragen voor benoeming tot lid van de korpsleiding nationale politie. De heer Bik zal bovendien worden benoemd tot plaatsvervangend korpschef. De benoemingen gaan in op 1 januari 2013.

In de afgelopen maanden is het geweld tegen politieagenten toegenomen. De website www.geweldtegenpolitie.nl. heeft een inventarisatie gemaakt van de persberichten van de afgelopen 6 maanden.

De wapenstok wordt door agenten steeds vaker gebruikt. In Amsterdam en Rotterdam is het gebruik in tien jaar met 180 procent toegenomen, landelijk is dat 50 procent. "Het is aan de agent om in te schatten welk wapen het beste past bij de situatie."

Politiesites