De ministerraad heeft er op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie mee ingestemd om de heer G.L. Bouman voor te dragen voor benoeming tot korpschef van de nationale politie. De benoeming gaat in op 1 januari 2013.

Geen bekeuringen meer op de mat. Agenten sturen voortaan de gegevens van overtreders direct digitaal door naar het Centraal Justitieel Incassobureau. Dat stuurt dan een acceptgiro.

De politie heeft in veel regio's moeite om op maandagochtend op tijd te komen bij prio 1-meldingen. Daarmee wordt op dat moment niet voldaan aan de norm om spoedritten in 90 procent van de gevallen binnen een kwartier te voltooien.

Het moet niet de tendens worden zo kritisch mogelijk te zijn iedere keer dat de politie gebruik maakt van haar bevoegdheden. Daarvoor waarschuwt Tweede Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert van de VVD in een interview met NU.nl.

Het aantal topsporters dat bij de politie werkt, wordt uitgebreid van acht naar zestien. Topsporters brengen mentale weerbaarheid, focus en doorzettingsvermogen mee en dat zijn eigenschappen die politiemensen ook moeten hebben, zegt Kees Meijll, coördinator Politie Topsport Selectie. "We zien het belang van topsporters voor onze organisatie."

Er komt voorlopig geen grootscheepse vernieuwing van de ICT-systemen van de politie. Dit blijkt uit een rapport van de interim-directeuren die verantwoordelijk zijn voor de ICT-activiteiten van de politie. Daarover schrijft Webwereld.

Het aantal Nederlanders dat een beroep doet op de hulpverlening om van hun verslaving af te komen, blijft stijgen. In tien jaar tijd is het aantal cannabisgebruikers met een hulpvraag gestegen van ruim 3500 naar bijna 11.000. Ook het slikken van slaap- en kalmeringsproblemen leidt vaak tot problemen. Tussen 2000 en 2010 verdubbelde het aantal mensen dat hulp zocht om van hun verslaving aan de zogeheten benzodiazepinen af te komen.

Een 25-jarige vrouw is op 20 juli 2012 op gewelddadige wijze van haar mobiele telefoon beroofd. De diefstal vond plaats op het station van Waddinxveen, waar diverse omstanders niet ingrepen.

'Reizigers die getuige waren van een brute beroving, grepen niet in 'Reizigers die getuige waren van een brute beroving, grepen niet in. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

De operationele sterkte van de Nederlandse politie bedroeg op 31 december 2011 50.587 fte. De niet operationele sterkte bedroeg 12.649 fte. Dat heeft minister Opstelten vandaag geschreven in een brief aan de Vaste Kamercommisie Veiligheid en Justitie.

Op dinsdag 10 juli 2012 heeft de Eerste Kamer de wetsvoorstellen met betrekking tot de Nationale Politie en de herziening van de gerechtelijke kaart aanvaard. Bij het wetsvoorstel Herziening van de gerechtelijke kaart stemden PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en PVV voor. Bij het wetsvoorstel Nationale Politie stemden ChristenUnie, VVD, PVV, CDA en SGP voor.

Het geweld tegen politiemensen wordt steeds heftiger. Dat zegt korpschef Kloosterman van het korps IJsselland in reactie op de cijfers over het geweld tegen de politie. Volgens Kloosterman is er dit jaar geen sprake van een sterke groei van het aantal geweldsincidenten, maar worden die wel steeds ernstiger.

Politiesites