Over Infopolitie.nl

Infopolitie.nl is een website over de politie in Nederland. Het is geen website van de nationale politie, maar een particulier initiatief. Ga voor de officiële site van de Nederlandse politie naar www.politie.nl. Lees ook onze disclaimer.

(English | Russia | Oekranian)

De politie is voortaan veel minder uren kwijt met de aanpak van opgevoerde brommers. De bromfiets wordt niet meer voor onderzoek op het bureau gehouden. In plaats daarvan neemt de politie het kentekenbewijs in en krijgt de eigenaar naast een bekeuring twee weken de tijd om de brommer zelf in originele staat terug te brengen.

In de Nederlandse wet is bepaald dat bromfietsen niet harder mogen kunnen dan de maximum constructiesnelheid zoals die staat vermeld op het kentekenbewijs en in het kentekenregister, vermeerderd met 5 km/uur. Voor snorfietsen is deze marge 4 km/uur.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat besloten dat de maximumsnelheid van de bromfiets op de rijbaan per 2008 is verhoogd naar 45 km/uur. Door verhoging van de maximum bromfietssnelheid op de rijbaan kunnen bromfietsers als meer gelijkwaardige weggebruikers meerijden met het autoverkeer.

Op 1 maart 2010 zijn de eisen voor het bromfietsrijbewijs gewijzigd. Wie vanaf die datum het bromfietsrijbewijs wil halen, moet zowel theorie- als praktijkexamen doen. Dit geldt voor iedereen die bromfiets, snorfiets of brommobiel wil rijden. Bromfietsen en brommobielen zijn herkenbaar aan de gele kentekenplaat.

Snorfietsen, waaronder de ‘spartamet’, hebben een blauwe kentekenplaat. Voor fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen, zoals scootmobiels, is geen rijbewijs nodig. Hiervoor hoeft dan ook geen examen te worden gedaan.

Vanaf 1 september 2005 moeten brom- en snorfietsen voorzien worden van een eigen kentekenbewijs en kentekenplaat. Bij dat kentekenbewijs horen alle relevante technische en persoonsgegevens. Vanaf 1 januari 2014 wordt het kentekenbewijs vervangen door de kentekencard.

Om met een snor- en bromfiets te mogen rijden moet je een rijbewijs AM (bromfietsrijbewijs) hebben. Ook als je alleen een B rijbewijs (auto) hebt, is het rijden met een snor- en bromfiets toegestaan. Daarnaast is per 1 januari 2007 iedere snor- en bromfiets voorzien van een kenteken(bewijs). Mensen die eerder alleen in het bezit waren van een bromfietscertificaat hadden tot 1 oktober 2009 de tijd om deze in te wisselen voor een bromfietsrijbewijs. Dat is nu niet meer mogelijk. Nu moet men examen doen.

Opmerkelijk

Dief heeft na 40 jaar berouw

Een dief kreeg na veertig jaar berouw en stuurde een gestolen portefeuille naar de politie. Bij de portefeuille stak een brief waarin hij zich verontschuldigde. Hij biechtte op dat hij destijds dronken en blut was.

Lees meer...

Politiesites

Sponsors