Over Infopolitie.nl

Infopolitie.nl is een website over de politie in Nederland. Het is geen website van de nationale politie, maar een particulier initiatief. Ga voor de officiële site van de Nederlandse politie naar www.politie.nl. Lees ook onze disclaimer.

(English | Russia | Oekranian)

In de Nederlandse wet is bepaald dat bromfietsen niet harder mogen kunnen dan de maximum constructiesnelheid zoals die staat vermeld op het kentekenbewijs en in het kentekenregister, vermeerderd met 5 km/uur. Voor snorfietsen is deze marge 4 km/uur.

Maximum constructiesnelheid

Voor de eenvoud en de duidelijkheid heeft de wetgever ervoor gekozen om zo'n marge te hanteren. Dit is in het voordeel van de bestuurder. Door de marge wordt voorkomen dat iemand ten onrechte wordt bekeurd. De maximum constructiesnelheid van een bromfiets is bijna altijd 45 km/uur, die van een snorfiets 25 km/uur. De politie controleert dit met een zogenaamde rollentestbank.

Wat is een rollentestbank?

Een rollentestbank is een geijkt meetmiddel waarmee de maximum constructiesnelheid van de brom- of snorfiets wordt gemeten. De politie gebruikt twee verschillende soorten rollentestbanken.

Bij de ene bank wordt belast gemeten, met een belasting tussen de 60 kg en 100 kg. Bij de andere rollenbank wordt onbelast gemeten. De meetresultaten van deze banken worden tot 50 km/ uur gecorrigeerd met 5 km en bij hogere snelheden met 10%.

Beide merken rollenbanken voldoen aan de wettelijke eisen en zijn door het NMi gecertificeerd.

Verplicht meewerken

Als de politie vermoedt dat een brom- of snorfiets te snel kan rijden, dan is de bestuurder verplicht om mee te werken aan een test op de rollentestbank (Wegenverkeerswet 1994, artikel 160 lid 4). De politie mag het voertuig hiervoor naar een andere plaats overbrengen en mag het voertuig ook enige tijd in bewaring houden om zo'n test uit te voeren.

Snelheidsbegrenzer

Brom- en snorfietsen mogen niet zijn voorzien van een snelheidsbegrenzer die de controle kan beïnvloeden. Als bij controle blijkt dat er een begrenzer op zit, dan wordt die in beslag genomen en wordt er proces-verbaal opgemaakt. Daarna wordt de meting van de maximum constructiesnelheid opnieuw uitgevoerd.

Sancties

Als uit de meting blijkt dat de brommer of snorfiets sneller kan dan de op het kentekenbewijs vermelde maximum constructiesnelheid, dan volgt een boete of inbeslagname. Een bon voor overtreding van de maximum constructiesnelheid voor snorfietsen is te herkennen aan feitcode N086 a, b of g. Bij bromfietsen feitcode N083 a, b of g.

Rijverbod (WOK-melding)

Naast de sanctie wordt bij een overschrijding van de maximumconstructiesnelheid een rijverbod opgelegd. Vanaf 1 juli 2014 geldt dit bij elke geconstateerde, gecorrigeerde overschrijding. In het kentekenregister wordt het signaal "Wachten Op Keuring (WOK)" geplaatst. Dat betekent dat de constructiesnelheid moet worden teruggebracht en dat er een herkeuring moet volgen bij de RDW. Totdat het voertuig is goedgekeurd mag er niet meer mee gereden worden. 

Wanneer inbeslagname?

De brom- of snorfiets wordt in beslag genomen als de politie constateert dat de op het kentekenbewijs vermelde maximum constructiesnelheid met 16 km/uur of meer wordt overschreden en als dat voor de derde keer gebeurt binnen twee jaar. Bij de eerste of tweede overtreding in deze categorie, ontvangt de verdachte een waarschuwingsbrief waarin dit wordt uitgelegd.

De officier van justitie kan de rechter vragen om een verbeurdverklaring van de brom- of snorfiets. Bij inbeslagname wordt altijd een schatting van de waarde van het in beslag genomen voertuig op het beslagformulier vermeld, zodat de rechter die waarde kan meewegen bij zijn/haar beslissing.

Voor al onze Helden

Het coronavirus domineert momenteel het nieuws. Als er mensen op dit moment in het zonnetje gezet moeten worden dan zijn het wel degenen die werkzaam zijn in de vitale beroepen.

Deze mensen verdienen veel dank omdat zij:

  • hun verlof opgeven
  • overuren draaien
  • de grootste kans op besmetting voor lief nemen
  • bij thuiskomst lege schappen in de supermarkt aantreffen door de hamsterwoede van landgenoten.

Wij willen alle mensen die werken bij het RIVM, de GGD, GGZ, de brandweer, de politie, de kinderopvang, verpleegtehuizen, zorginstellingen, supermarkten, maar ook de huisartsen, laboranten, doktersassistenten, defensie, vrijwilligers en alle anderen die zich inzetten heel erg bedanken.

Bedankt dat u kiest voor het verlenen van zorg en het veiliger maken van Nederland in een periode waar Corona ons welzijn, onze dierbaren en onze welvaart aantast.

Team Infopolitie

Opmerkelijk

IJdele boef ontevreden over politiefoto

LONDEN - Een door de politie gezochte man heeft een Britse krant een foto van zichzelf opgestuurd omdat hij niet tevreden was over de opsporingsfoto die eerder was afgedrukt. De 23-jarige ijdeltuit, die gezocht wordt voor inbraak, poseert op zijn foto uitgerekend voor een politieauto.

Lees meer...

Politiesites

Sponsors

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.