Over Infopolitie.nl

Infopolitie.nl is een website over de politie in Nederland. Het is geen website van de nationale politie, maar een particulier initiatief. Ga voor de officiële site van de Nederlandse politie naar www.politie.nl. Lees ook onze disclaimer.

(English | Russia | Oekranian)

Voor Nederland zijn de volgende verkeersborden relevant voor de houder van de gehandicaptenparkeerkaart.

 

 

Bord E6 (Gehandicaptenparkeerplaats).

Dit zijn de parkeerplaatsen waar u mag parkeren als u de gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar in de auto legt.

Als onder het bord een kenteken staat of een beschrijving van een bepaald voertuig (denk aan brommobiel) dan mag u hier niet parkeren.

 

 

Bord E10 (Parkeerschijfzone).

Hier mag u ook buiten de vakken zonder tijdslimiet parkeren. U hoeft de parkeerschijf niet te gebruiken als u de gehandicaptenparkeerkaart zichtbaar in de auto legt.

 

Bord G5 (Erf).

U mag hier tot maximaal drie uur parkeren buiten de parkeervakken, maar u moet dan naast de gehandicaptenparkeerkaart ook gebruiken van een parkeerschijf waarop u de aankomsttijd aangeeft.

 

Bord E1 + Bord E1-zonaal (Parkeerverbod en Parkeerverbodszone).

U mag hier, buiten de voor parkeren bestemde weggedeelten tot maximaal 3 uur parkeren. Naast de gehandicaptenparkeerkaart moet u ook gebruik maken van een parkeerschijf waarop u de aankomsttijd (dus de tijd dat u de auto parkeert!) aangeeft.


 

Bord E9 + Bord E9-zonaal (Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders en Parkeerzone alleen bestemd voor vergunninghouders).

Ook met een gehandicaptenparkeerkaart mag u hier niet parkeren. Alleen als u voor het betrokken gebied of de betrokken straat een gemeentelijke vergunning heeft mag dat wel.

 

Betaald Parkeren.

Dit is het uniforme bord dat in 1999 is ingevoerd. Er zijn nog oude borden die aangeven dat er voor het parkeren betaald moet worden. Ook met een gehandicaptenparkeerkaart moet u hier betalen tenzij duidelijk is aangegeven dat u hier gratis mag parkeren.

Opmerkelijk

Hagenaar uren vast op toilet

De politie kwam een Hagenaar te hulp toen deze zat opgesloten op zijn toilet. De 59-jarige man zat vast op zijn eigen wc nadat de klink uit de deur was gevallen. Buurtbewoners lichtten na aanhoudend hulpgeroep de politie in.

Lees meer...

Politiesites

Sponsors