Over Infopolitie.nl

Infopolitie.nl is een website over de politie in Nederland. Het is geen website van de nationale politie, maar een particulier initiatief. Ga voor de officiële site van de Nederlandse politie naar www.politie.nl. Lees ook onze disclaimer.

(English | Russia | Oekranian)

flag_slovenie

Informatie over parkeren door gehandicapten in Slovenië.

ALGEMEEN

Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.

PARKEREN OP DE WEG

  • Op wegen waarvoor een parkeerverbod geldt, mag u maximaal 2 uur blijven staan, maar alleen als u de andere weggebruikers niet hindert.
  • Op wegen waarvoor betaald parkeren geldt, moet u betalen om te parkeren: u dient zich tevens aan de tijdslimiet te houden.
  • Op plaatsen waar parkeren op het trottoir toegestaan is, dient u ervoor te zorgen dat er minimaal 1,6 meter ruimte overblijft voor voetgangers. Verifieer dat ter plekke.
  • In voetgangersgebieden mag u niet rijden of parkeren.

PARKEREN OP EEN PARKEERTERREIN

Op sommige parkeerterreinen mag u uw auto met zichtbare Parkeerkaart gratis parkeren. Kijk op het informatiebord bij het parkeerterrein of vraag het aan de beheerder.

Houd u altijd aan de algemene richtlijnen.

Opmerkelijk

IJs oprijden na tips navigatiesysteem

Een 69-jarige automobilist nam de aanwijzingen van zijn navigatiesysteem maandag wel erg letterlijk. Toen het systeem zei, dat hij "nu" rechtsaf moest deed hij dit meteen om vervolgens met zijn auto op en door het ijs te zakken. De auto bleek niet meer bruikbaar.

 

Politiesites

Sponsors