Over Infopolitie.nl

Infopolitie.nl is een website over de politie in Nederland. Het is geen website van de nationale politie, maar een particulier initiatief. Ga voor de officiële site van de Nederlandse politie naar www.politie.nl. Lees ook onze disclaimer.

(English | Russia | Oekranian)

Kapot gegooide straatverlichting, omgekeerde vuilnisbakken, vernielde telefooncellen, gesloopte bushaltes, stukgetrapte autospiegels onder onderkladderde muren.

Sporen van vandalisme kunt U overal aantreffen. De strijd tegen moedwillig vernielen van zaken is geen gemakkelijke. Alleen al vanwege het feit, dat er meerdere oorzaken van vandalisme bestaan.

Op deze pagina kunt U meer over die achtergronden lezen. En over de manier waarop vandalisme het beste een HALT kan worden toegeroepen.

De dader

Bij vandalisme is het zeker niet zo dat de daders uit een bepaald sociaal milieu komen. Er wordt vernield door jongeren uit alle lagen van de bevolking.

Bij de jongste vernielers (10-12 jaar) spreken we van "spelvandalisme". De vernielingen worden niet zozeer opzettelijk gepleegd, maar zijn het gevolg van een uit de hand gelopen spel.

Bij vernielers tussen de 12 en 16 jaar spreken we van "prestigevandalisme". Men wil zich tegenover elkaar bewijzen. Of het gebeurt uit pure verveling.

Jeugdigen boven de 16 jaar slaan doorgaans aan het vernielen uit frustratie. Bijvoorbeeld omdat naar hun idee hun situatie uitzichtloos is ("Ik kom toch nooit aan het werk, dus wat kan het me allemaal schelen...")

De gevolgen

De schade is niet altijd in geld uit te drukken. Wel wanneer het bijvoorbeeld om een kapot getrapte plantenbak of een ingegooide ruit gaat. Maar wat te denken van een met moeite opgezet clubhuis dat wordt vernield. Hoeveel tijd en enthousiasme gaat daar niet mee verloren? Vaak zijn moedeloosheid of zelfs agressie het gevolg.

Vandalisme kan ook de veiligheid van buurtbewoners in gevaar brengen. Bijvoorbeeld wanneer de telefooncel onklaar is gemaakt. en in geval van nood de politie of ziekenwagen niet meer gebeld kan worden.

Vandalisme kan er zelfs toe leiden, dat mensen bang worden en niet meer op bepaalde plaatsen durven te komen. Vooral ouderen zijn daar het slachtoffer van.

Wat kunt u er tegen doen

Een ding is zeker: in Uw eentje kunt U vandalisme in Uw buurt of wijk niet bij de wortel aanpakken. Daar heeft U als eenling een steuntje van anderen bij nodig.

Vandalisme uit verveling kan onder meer worden aangepakt door jeugd-, sport- en buurtverenigingen in te schakelen. Zij kunnen dingen organiseren die "leuker" zijn dan het vernielen van een bushalte.

Bij vandalisme uit frustratie kan het helpen om naar de oorzaken daarvan op zoek te gaan. Dit is het terrein van de maatschappelijk werker.

Het mag duidelijk zijn: om vandalisme tegen te gaan zal er met uiteenlopende organisaties en instellingen moeten worden samengewerkt.

De politie

Bij de aanpak van vandalisme in Uw woonwijk is het dus van belang dat de juiste mensen en organisaties worden gemobiliseerd. Dat rekent de lokale politie tot haar taak.

Wanneer U de politie attent maakt op problemen bij U in de buurt, zal de politie ervoor zorgen, dat die organisaties om de tafel gaan zitten die wat aan de achtergronden van het vandalisme kunnen doen.

Daarbij moet U bijvoorbeeld denken aan het bijeen brengen van schoolbesturen, gemeente, wijkvereniging, sociaal werkers, sportclubs en de politie zelf natuurlijk. Om vervolgens samen de problemen in kaart te brengen en naar oplossingen te zoeken.

Besloten kan worden om bijvoorbeeld wat meer voor de jeugd te organiseren, om hen voor te lichten over de gevolgen van vandalisme of hen te begeleiden bij het opzetten van een eigen onderkomen.
In georganiseerd verband is het veel eenvoudiger afspraken te maken en taken te verdelen.

Maar misschien zijn er in Uw buurt geen clubs, buurtverenigingen of scholen. In dat geval zal de politie het voortouw nemen om in buurtverband een regelmatig overleg van de grond te krijgen. Om vervolgens gezamenlijk te bepalen welke stappen er genomen moeten worden om het vandalisme in uw woonwijk aan te pakken.

Kortom

Is er bij U in de buurt sprake van vandalisme, gaat U zich daar dan niet alleen aan zitten ergeren. Want daarmee bereikt U niets. Probeer ook niet in Uw eentje de strijd tegen vandalisme aan te gaan. Daarvoor is dit maatschappelijk probleem te ingewikkeld. Schakel allereerst de politie in. Die is ervoor om de juiste mensen en instanties te mobiliseren.

Opmerkelijk

Wildpoeper voert sterfscène op

De politie pakte in Den Haag een 54-jarige man op die besloot een grote boodschap te doen op de stoep.

Lees meer...

Politiesites

Sponsors

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.