Over Infopolitie.nl

Infopolitie.nl is een website over de politie in Nederland. Het is geen website van de nationale politie, maar een particulier initiatief. Ga voor de officiƫle site van de Nederlandse politie naar www.politie.nl. Lees ook onze disclaimer.

(English | Russia | Oekranian)

Over het opvolgen van aanwijzingen van politie, marechaussee, verkeersregelaars, verkeersbrigadiers en begeleiders van railvoertuigen.

Art. 82: Verplichting weggebruikers

 1. Weggebruikers zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die mondeling of door gebaren worden gegeven door:
  • de daartoe bevoegde en als zodanig kenbare ambtenaren,
  • de militairen van de Koninklijke Marechaussee voor zover niet behorend tot de in onderdeel a bedoelde ambtenaren,
  • de daartoe bevoegde en als zodanig kenbare verkeersregelaars.
  • de personen die optreden tijdens de praktijklessen of het praktijkexamen in het kader van een opleiding tot verkeersregelaar of een cursus voor verkeersregelaars, voor de duur van deze praktijklessen of dit praktijkexamen en voor zover gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriĆ«le regeling voor verkeersregelaars voorgeschreven kleding.
 2. Bij het geven van aanwijzingen door middel van gebaren worden, voor zover mogelijk, de in bijlage II vastgestelde aanwijzingen gegeven.
 3. Bestuurders zijn tevens verplicht de in bijlage II, onderdeel 8, vastgestelde aanwijzing om te stoppen op te volgen die wordt gegeven door daartoe bevoegde en als zodanig kenbare verkeersbrigadiers.
 4. Weggebruikers zijn voorts verplicht te stoppen indien hen door een begeleider van een railvoertuig een stopteken volgens model F 10 van bijlage 1, een rode vlag of een rode lamp wordt getoond.

Artikel 82a: Transparanten

Weggebruikers zijn voorts verplicht de aanwijzingen op te volgen die worden gegeven door middel van de verlichte transparanten op Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland 41 personenauto's, bedrijfsauto's en motorfietsen in gebruik bij de in artikel 41a, eerste lid, onderdeel a, onder 1 en 4, genoemde diensten en op bedrijfsauto's van transportbegeleiders.

Art. 83: Stopteken

Weggebruikers zijn voorts verplicht te stoppen indien hen een stopteken wordt getoond dat bestaat uit een rode lamp dan wel uit een aan een voertuig van de politie of van weginspecteurs in dienst van Rijkswaterstaat aangebracht verlicht transparant, waarin de woorden "stop" of "stop politie" in rode letters tegen donkere achtergrond worden verlicht.

Art. 84: Rangorde

Aanwijzingen gaan voor verkeerstekens en verkeersregels.

Opmerkelijk

Dronken bejaarde vlucht voor politie

Een 69-jarige dronken automobilist die een verkeersongeval had veroorzaakt, probeerde in Heerlen de politie met 180 kilometer per uur te snel af te zijn.

Lees meer...

Politiesites

Sponsors