Over Infopolitie.nl

Infopolitie.nl is een website over de politie in Nederland. Het is geen website van de nationale politie, maar een particulier initiatief. Ga voor de officiële site van de Nederlandse politie naar www.politie.nl. Lees ook onze disclaimer.

(English | Russia | Oekranian)

Over de toepasbaarheid van verkeersborden.

Art. 65: Toepassing verkeersborden.

Ingeval een weg is verdeeld in rijstroken kan de toepassing van een verkeersbord worden beperkt tot een of meer rijstroken.

Bijvoorbeeld hoogtebeperking voor vrachtauto's voor een bepaalde rijstrook.

De verkeersborden E1, E2 en E3 van bijlage I gelden slechts voor de zijde van de weg alwaar zij zijn geplaatst.

Dit zijn de borden "parkeerverbod algemeen" (E-1), parkeerverbod (brom)fietsers (E-3) en bord "verbod stilstaan" (E-2).

Het parkeren van een voertuig en het plaatsen van een (brom)fiets is echter toegestaan op de daartoe bestemde weggedeelten.

Denk aan fietsrekken, fietsklemmen en dergelijke.

Artikel 66. Zonewerking.

 1. Indien boven een verkeersbord het woord «zone» is aangebracht en een aanduiding van het gebied van de zone is toegevoegd, geldt het verkeersbord in het aldus aangeduide gebied.
 2. Indien boven een verkeersbord het woord «zone» is aangebracht zonder aanduiding van het gebied van de zone, geldt het verkeersbord in een gebied dat wordt begrensd door het verkeersbord en een of meer in samenhang met dat verkeersbord geplaatste borden waarmee het einde van de zone wordt aangeduid.
 3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing, als bord E 10 van bijlage 1 is geplaatst.

Dit kan bij parkeerborden en borden maximum snelheid. Borden "geslotenverklaring" hebben al een zonale werking van zichzelf.

Artikel 67. Onderborden.

 1. Onder verkeersborden aangebrachte onderborden kunnen inhouden:
  • een nadere uitleg van het verkeersbord;
  • Als op een onderbord alleen symbolen voorkomen: Het verkeersbord geldt alleen voor de aldus aangeduide weggebruikers of het aldus aangegeven verkeersgedrag;
  • Als op een onderbord het woord "uitgezonderd" in combinatie met symbolen voorkomt: Het verkeersbord geldt niet voor de aldus aangeduide weggebruikers of voor het aldus aangeduide verkeersgedrag.
 2. Indien het beoogde verkeersgedrag wordt aangegeven door middel van teksten of tekens, al dan niet in combinatie met symbolen, blijkt het beoogde verkeersgedrag uit het onderbord.
 3. Symbolen op onderborden hebben dezelfde betekenis als die welke in bijlage 1 zijn opgenomen.

Voor al onze Helden

Het coronavirus domineert momenteel het nieuws. Als er mensen op dit moment in het zonnetje gezet moeten worden dan zijn het wel degenen die werkzaam zijn in de vitale beroepen.

Deze mensen verdienen veel dank omdat zij:

 • hun verlof opgeven
 • overuren draaien
 • de grootste kans op besmetting voor lief nemen
 • bij thuiskomst lege schappen in de supermarkt aantreffen door de hamsterwoede van landgenoten.

Wij willen alle mensen die werken bij het RIVM, de GGD, GGZ, de brandweer, de politie, de kinderopvang, verpleegtehuizen, zorginstellingen, supermarkten, maar ook de huisartsen, laboranten, doktersassistenten, defensie, vrijwilligers en alle anderen die zich inzetten heel erg bedanken.

Bedankt dat u kiest voor het verlenen van zorg en het veiliger maken van Nederland in een periode waar Corona ons welzijn, onze dierbaren en onze welvaart aantast.

Team Infopolitie

Opmerkelijk

Arme dief vraagt om vergeving

Een Amerikaanse dief heeft afgelopen weekeinde een kerk beroofd en daarbij een briefje achtergelaten waarop hij zich verontschuldigt voor zijn daad. 'Sorry, maar ik ben arm. Vergeef me Heer' staat er gekrabbeld op het stukje papier aan de muur.

Lees meer...

Politiesites

Sponsors

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.