Minister Opstelten benadrukt met outlawbikers het niet te hebben over gewone motorclubs. Sinds 2012 voert de overheid een zero-tolerancebeleid tegen criminele motorbendes. Uit onderzoek van de politie blijkt dat 80 procent van de bekende leden een strafblad heeft.

"Er is sprake van georganiseerde criminaliteit, zoals drugs- en wapenhandel. Tevens wordt de samenleving bedreigd door ondermijnend en normoverschrijdend gedrag door geweld, afpersing en intimidatie in bijvoorbeeld de horeca en beveiligingsbranche. Ook gezagsdragers, zoals burgemeesters, worden geconfronteerd met intimiderende praktijken. ,,Intimidatie door OMG’s - jegens wie en op welke manier dan ook - is onaanvaardbaar’’, aldus minister Opstelten.

Het gezamenlijke optreden door de overheid heeft gezorgd voor een beter beeld van criminele motorbendes. Hierdoor wordt meer strafrechtelijk opgetreden en kan het lokaal bestuur effectiever handelen om de openbare orde en veiligheid te bewaken.

Volgens minister Opstelten is het zaak dat alle gemeenten met de opgedane ervaringen aan de slag gaan. Voorkomen moet worden dat outlawbikers waarvoor de grond te heet onder de voeten wordt door het succesvolle beleid in de ene gemeente, zich vestigen in een andere gemeente waar ze makkelijker hun gang kunnen gaan. Minister Opstelten: ,,We moeten optreden als één overheid’’.

Strafrechtelijke onderzoeken

In de periode 2012 tot mei 2014 zijn in aanpak van criminele motorbendes in totaal 345 verdachten gehoord in 159 strafzaken. Het OM telt in een inventarisatie tussen 2011-2014 nu 88 opsporingsonderzoeken. Dat betekent een ruime verdubbeling ten opzichte van begin 2012. Toen stond de teller nog op 40 strafrechtelijke onderzoeken.

De kracht van de integrale aanpak is dat het net rondom criminele motorbendes zich verder sluit. Niet alleen politie en het OM pakken de OMG’s fermer aan, maar ook andere overheidsorganen. Zo wordt regelgeving voor clubhuizen door gemeenten steviger gehandhaafd.

Sinds 2012 zijn 111 clubhuizen of pogingen tot vestiging van een honk van OMG’s bekend. Daarvan zijn 71 bestuurlijk aangepakt, op grond van bijvoorbeeld overtreding van de Drank- en horecawet of strijdigheid met een bestemmingsplan. Er zijn tot nu toe 43 clubhuizen gesloten of pogingen tot vestiging afgewend.

Voor de criminele motorbendes wordt het steeds lastiger om een clubhuis te vinden. Van diverse OMG-chapters is bekend dat ze op zoek zijn naar een eigen honk. Het aantal chapters is de afgelopen jaren gegroeid. Dit heeft ook te maken met afsplitsingen en interne conflicten. Dat vergt eveneens een ferm optreden van de overheid.

De politie en het OM kunnen nu dankzij de integrale aanpak snel reageren op (gewelddadige) incidenten, en daarmee laten zien dat de outlawbikers goed in de gaten worden gehouden. ,,We gaan dus gezamenlijk en met kracht door op deze ingeslagen weg’’, aldus minister Opstelten.

 

Voor al onze Helden

Het coronavirus domineert momenteel het nieuws. Als er mensen op dit moment in het zonnetje gezet moeten worden dan zijn het wel degenen die werkzaam zijn in de vitale beroepen.

Deze mensen verdienen veel dank omdat zij:

  • hun verlof opgeven
  • overuren draaien
  • de grootste kans op besmetting voor lief nemen
  • bij thuiskomst lege schappen in de supermarkt aantreffen door de hamsterwoede van landgenoten.

Wij willen alle mensen die werken bij het RIVM, de GGD, GGZ, de brandweer, de politie, de kinderopvang, verpleegtehuizen, zorginstellingen, supermarkten, maar ook de huisartsen, laboranten, doktersassistenten, defensie, vrijwilligers en alle anderen die zich inzetten heel erg bedanken.

Bedankt dat u kiest voor het verlenen van zorg en het veiliger maken van Nederland in een periode waar Corona ons welzijn, onze dierbaren en onze welvaart aantast.

Team Infopolitie

Politiesites

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.