Het aantal inbraken is in het 1e half jaar van dit jaar met ruim 15% gedaald, ten opzichte van dezelfde periode in 2013. Dat maakte minister Opstelten van Veiligheid en Justitie in Hoorn bekend bij de start van de campagne 'Aanpak Woninginbraken Noord-Holland'. 

Het aantal woninginbraken in ons land neemt sinds begin vorig jaar consequent af. Zo werd er over heel 2013 5% minder ingebroken dan het jaar daarvoor. Deze daling is nu verder doorgezet. Minister Opstelten: "Het is goed om te zien dat de inzet van alle partijen tot deze mooie resultaten leidt. Een stimulans om de voortvarende aanpak door te zetten." Het streven is om het aantal woninginbraken in 2017 terug te dringen met 30% ten opzichte van 2012.

Campagne

Van juli tot en met december 2014 rijden er in Noord-Holland 3 buurtauto's met preventiemedewerkers rond, 1 buurtauto per politiedistrict. Zij bezoeken buurten waar veel woninginbraken plaatsvinden en geven bewoners gratis voorlichting over hoe zij een woninginbraak kunnen voorkomen, hoe zij verdachte situaties in hun buurt kunnen herkennen en hoe dan te handelen.

Minister Opstelten ziet de meerwaarde van het project: "Deze hotspot-aanpak is in mijn ogen een mooie aanvulling op de activiteiten die politie, OM, gemeenten en andere partners al ondernemen in het kader van de integrale aanpak woninginbraken. Ik heb er dan ook goede verwachtingen van en laat me graag op de hoogte houden over de vorderingen."