Aan de daling van de criminaliteit is nog geen einde gekomen. In het afgelopen decennium daalde het gehele niveau van de criminaliteit met 30 procent.

Die daling heeft zich de laatste vijf jaar voortgezet. Dat betekent dat steeds minder mensen en bedrijven te maken krijgen met de nadelige gevolgen van criminaliteit. Dat schrijft minister Opstelten vandaag in een brief aan de Kamer bij de aanbieding van de jaarlijkse publicatie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving 2013’( C&R) en het WODC rapport ‘Naar Nationale Veiligheidsindices’ (NVI).

De politie registreerde 1,09 miljoen misdrijven in 2013, een daling van bijna 17 procent sinds 2007. Deze algemene trend laat onverlet, dat bij specifieke delicten na een eerdere daling weer een stijging bleek vast te stellen. Dat betrof gewelddadige overvallen en woninginbraken. Het was deze stijging die ervoor zorgde dat al eerder prioriteit aan deze delicten werd gesteld. Het is volgens Opstelten verheugend dat zich bij zowel gewelddadige overvallen als bij woninginbraak weer een daling is ingezet.

Zowel de C&R als de NVI beschrijft de ontwikkelingen in criminaliteit en onveiligheidsgevoelens. In het NVI-rapport wordt een nieuwe methode gepresenteerd om de ontwikkelingen in criminaliteit, overlast en onveiligheidsbeleving in Nederland op een zo betrouwbaar mogelijke manier in kaart te brengen. Deze methode is nog nergens ter wereld op deze schaal toegepast.

Het vernieuwende aan deze methode is de wijze waarop de ontwikkeling van criminaliteit wordt berekend. Zo wordt voor elk delicttype de beste statistische bron gekozen die de ontwikkeling zo betrouwbaar mogelijk beschrijft. Vervolgens worden voor zover mogelijk de ontwikkelingen van de verschillende delicttypen gewogen naar ernst en omvang en waar mogelijk samengevoegd tot één criminaliteitsindex, dan wel in een apart indexcijfer gepresenteerd.

Naast cijfers over criminaliteit biedt de C&R ook cijfers over het optreden van politie en justitie. Drugs- en (vuur)wapenmisdrijven worden relatief vaak opgehelderd. Het ophelderingspercentage van dit soort misdrijven is ruim 80 procent. Van de geweldsmisdrijven en seksuele misdrijven wordt bijna twee derde opgehelderd. Bij dit soort delicten is de dader vaak een bekende van het slachtoffer.