Uit het hele verhaal zal je duidelijk zijn geworden dat je als slachtoffer van seksueel geweld nog met een lange nasleep te maken kunt krijgen.

logo-shn

Bij een aangifte of melding zal de politie je vragen of het goed is dat Bureau Slachtofferhulp contact met je opneemt om te horen hoe het met je is en of je hulp wilt. Ook zal de politie in de regel vragen of je contact hebt met een andere hulpverleningsinstantie, zoals Riagg of Maatschappelijke dienst. Indien je hulp wilt, kan de politie bemiddelen bij een verwijzing.

Naast het helpen met de emotionele kant, kunnen de mensen van Bureau Slachtofferhulp ook informatie geven over b.v. de rechtsgang en de schadevergoedingsmogelijkheden. Ook bieden ze je praktische hulp zoals het schrijven van een brief, het meegaan naar de politie, de rechter-commissaris, een advocaat, de rechtbank. Bureau Slachtofferhulp is gratis en werkt nauw samen met andere instanties, waaronder het Bureau voor Rechtshulp.