Op de volgende pagina's kom je veel te weten over de geschiedenis van de Nederlandse politie. Deze geschiedenis begint rond 1700, oftewel de Middeleeuwen. Ook krijg je veel informatie over hoe de politie in elkaar zit na de reorganisatie in 1993.
 

Een persbericht van de "Nederlandse politie" in de Middeleeuwen

Er is een geldtransport overvallen op de dijk tussen Alkmaar en Zijpe. De overvallers hebben zelfs het paard van de geldloper meegenomen. Daarom kon deze pas uren later aangifte doen bij de graaf.

Deze trommelde een aantal mannen bij elkaar en te paard zette men de achtervolging in. De overvallers waren niet moeilijk te volgen, een grote vreemde groep te paard valt snel op in de kleine dorpjes. Helaas leverde de achtervolging niets op.

Toen de achtervolgende groep met de graaf bij de rivier de Rekere kwam, waren de overvaller de rivier al overgestoken. Omdat de rivier de grens vormt tussen Kennemerland en West-Friesland, mocht de graaf de overvallers niet verder vervolgen, hij had geen bevoegdheid voor de achtervolging in dit vijandige gebied.

Van de overvallers en de F 75,00 buit is nooit meer iets vernomen.

In de Middeleeuwen begon Nederland met het oprichten van een soort overheid, die zich bezig hield met de opsporing van strafbare feiten, het handhaven van de openbare orde en het verlenen van hulp. Toen was er al sprake van een tekort aan personeel.

In 1814 werd besloten dat er een Korps Marechaussee zou worden opgericht. Dit Korps zou zorgen voor de noodzakelijke politietoezicht in het land. Dit besluit werd ondertekend koning Willem I.

Het korps was helemaal militaristisch en het personeel zat in de kazerne. In eerste instantie werd het korps alleen ingezet in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.

Toen later ook andere provincies problemen kregen werden politietroepen opgericht, die overal inzetbaar waren. In de gemeenten kwam de Gemeenteveldwacht. Het duurde nog vrij lang voordat het hele land was voorzien van politie. In 1858 was het op het platteland nog slecht gesteld en daarom werd toen besloten tot de oprichting van het Korps Rijksveldwacht.

Dit Korps bestond uit de gerechtsdienaren en de opzieners van jacht en visserij. Deze personen kregen meer bevoegdheden en mochten toezien de openbare orde op het platteland. In de grotere gemeenten werden gemeentepolitiekorpsen opgericht. En zo bestonden er dus eigenlijk vijf politiemachten in Nederland.

  1. Het Korps Marechaussee onder de minister van Defensie en Justitie (1200 man)
  2. Het Korps Rijksveldwacht onder de minister van Justitie (1400 man)
  3. De Gemeentepolitie onder de minister van Binnenlandse zaken (11000 man)
  4. De Politietroepen onder de minister van Defensie (1600 man) en
  5. De gemeenteveldwacht onder de Burgemeester (aantal ??)

Alle vijf machten deden hetzelfde werk met alleen een andere baas boven zich. Men besloot om dit anders te organiseren en de twee veldwachten samen te voegen. Dit zou in 1940 al gebeurd zijn, maar toen kwam de oorlog en kwam het er niet meer van.

Aan het begin van de oorlog kwam een "Reichskommissar fur die Niederlande", die geholpen werd door een aantal commissarissen-generaal.

Een van deze commissarissen-generaal was Hanss Rauter. Deze kreeg het bevel over de Waffen-SS en de Duitse politie en het toezicht over de Nederlandse Rijks-en gemeentepolitie. Rauter begon meteen al in 1940 met de reorganisatie van de Nederlandse politie.

In 1945, direct na de 2e Wereldoorlog, was het een behoorlijke chaos in Nederland.

Veel huizen waren gebombardeerd en de politie bestond eigenlijk niet meer, want in de ogen van de bevolking waren bijna alle politiemensen fout geweest in de oorlog.

Het land moest weer op orde gemaakt worden en er moest een dienst komen, die de openbare orde weer ging herstellen en controleren.

In 1993 vindt een grote reorganisatie plaats bij de politie. De rijkspolitie en gemeentepolitie verdwijnt en wordt vervangen door de regiopolitie. Nederland wordt ingedeeld in 25 regio's en elke regio krijgt een regiochef.

De 25 regionale politiekorpsen verschillen onderling van elkaar. Zo heeft het ene korps een werkgebied zo groot als een hele provincie, terwijl het andere korps 10 keer zo klein is. Daar wonen meer mensen en is dus veel werk voor de politie.

Het KLPD was er speciaal voor het toezicht op de autowegen, het water en in de lucht. Het KLPD had verder een afdeling die de Koningin en haar familie, maar ook andere belangrijke mensen beveiligde. Je moet daarbij denken aan ambassadeurs van andere landen.

De politie is per 1 januari 2013 gereorganiseerd ten gevolge van het in werking treden van de nieuwe Politiewet. Per die datum is begonnen met de Nationale Politie en zijn alle 26 politiekorpsen opgegaan in één korps. Met dit initiatief van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie werd een discussie van enkele decennia over de organisatie van de politie beslecht.

Op 1 januari 2013 gingen de 26 huidige politiekorpsen op in 1 landelijk politiekorps dat bestaat uit 10 regionale eenheden, een landelijke eenheid en een Politiedienstencentrum. Het hoofdkantoor van de Nationale Politie wordt gevestigd in Den Haag. De plannen hiervoor werden in april 2011 door het ministerie van Veiligheid en Justitie bekendgemaakt. De reorganisatie werd geleid door mr. G.L. (Gerard) Bouman, die tot dat moment hoofd was van de AIVD. De heer H. van Essen is de huidige baas van de politie in Nederland.

De politie valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het bevoegd gezag ter plaatse wordt gevormd door de burgemeester van de betreffende gemeente (waar het gaat om de openbare orde en veiligheid) en de (hoofd)officier van justitie (waar het gaat om onderzoek en opsporing).

Nederland kent nu dus een Nationale politie, die over het land verdeeld is in 10 eenheden. 

De oude indeling   de nieuwe indeling

Het politiebedrijf heeft veel overeenkomsten met andere bedrijven. Zo heeft ook de politie een eigen taak. Die taak staat beschreven in de Politiewet. Wat daar staat, wordt bepaald door de politiek, de mensen die in Den Haag het land besturen.

De meldkamer wordt wel eens het hart van het politiebedrijf genoemd. Via het alarmnummer en het plaatselijke telefoonnummer komen daar 24 uur per dag alle telefoontjes binnen.

Opmerkelijk

Arme dief vraagt om vergeving

Een Amerikaanse dief heeft afgelopen weekeinde een kerk beroofd en daarbij een briefje achtergelaten waarop hij zich verontschuldigt voor zijn daad. 'Sorry, maar ik ben arm. Vergeef me Heer' staat er gekrabbeld op het stukje papier aan de muur.

Lees meer...

Politiesites

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.