Hoe is de politie aan het huidige logo gekomen? In de oude situatie van voor 1993 was er rijkspolitie en er was gemeentepolitie. Beide politieorganisaties hadden hun eigen logo. Na 1993 heeft men een logo gemaakt, die is opgebouwd uit onderdelen van beide oude logo's.
petster_rp

Rijkspolitie

Het logo van de rijkspolitie bestond uit een achtpuntige ster, waarin een oude Franse ontploffende granaat. Deze afbeelding van de granaat is van oorsprong afkomstig van de Marechaussee.

petster_gp

Gemeentepolitie

Het logo van de gemeentepolitie had dezelfde achtpuntige ster. In dit logo staat op de achtergrond een wetboek en op de voorgrond een zwaard. Links en rechts daarvan liggen een paar maretakken.

Regiopolitie

Het nieuwe logo is een samenvoeging van beide oude logo's. De stervorm is verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor de cirkel aan de onderkant. Daarboven staat een wetboek (van de gemeentepolitie) met daarop de ontploffende granaat (van de rijkspolitie). De maretak is in enkelvoud terug gekomen. Onder in de cirkel staat de naam van de regio.