Je ziet politieagenten wel lopen of rondrijden in de auto. Zij hebben allemaal een teken op de schouders, dat aangeeft welke rang de man of vrouw binnen het politiebestel heeft. Maar wat is nu wat?

Daar waar over 'hij' wordt gesproken, kan uiteraard ook 'zij' worden gelezen. Iedere politieagent beschikt over een aantal bevoegdheden. Hoe hoger men in rang komt, hoe meer bevoegdheden de persoon tot zijn beschikking heeft.

Vanaf de rang van inspecteur kan de persoon optreden als hulpofficier van justitie. Hij treedt dan op in plaats van de Officier van Justitie en kan daarbij (beperkt) gebruik maken van de bevoegdheden van de Officier van Justitie.

Bij de dames geldt, dat de gouden tekens, die op de herenpetten staan ook op de dameshoedjes terug te vinden zijn. Dus hoe meer goud op het hoedje, hoe hoger de rang.

Maar wat voor werk doet een persoon met een bepaalde rang nu precies?

 

aspirant

Aspirant

De aspirant zit nog in opleiding. Tijdens zijn beëdiging heeft hij al opsporingsbevoegdheid.

Deze heeft hij nodig om tijdens de opleiding de verschillende stages te kunnen doen.

 

surveillant

Surveillant

De surveillant zie je vaak lopen in het centrum van de stad. Hij heeft er voor te zorgen, dat kleine overtredingen, zoals fietsen in het wandelgebied niet voorkomt. Mocht dat wel gebeuren kan hij daar een bekeuring voor uitschrijven.

De surveillant doet weinig tot geen bureaudienst en kan alle beschikbare wapens dragen behalve het vuurwapen.

 

agent1

Agent

Wat mag die agent dan wel allemaal doen? Eigenlijk mag de agent alles doen wat de politie via de wet aan bevoegdheden heeft gekregen. Daar zit weinig tot geen beperking aan. Ben je agent, dat ben je op en top politieman en kun je de straat op om te bekeuren, aanrijdingen op te knappen of ruzies te bespreken.

Uiteraard heeft een agent ook bureaudienst. In die tijd neemt hij aangiftes op, zet deze in de computer, neemt verklaringen op van verdachten, maakt proces-verbaal op, verwerkt de aanrijdingen die hij de dag daarvoor heeft behandeld en spreekt met de mensen, die om wat voor reden dan ook aan het bureau komen.

De agent draagt alle bewapening, die de politie in huis heeft, dus het vuurwapen, de handboeien, de wapenstok en de pepperspray.

 

hoofdagent

Hoofdagent

De hoofdagent heeft precies dezelfde bevoegdheden als de agent. Deze agent loopt alleen al minimaal 5 jaar mee in de praktijk en wordt vanwege goed presteren automatisch tot hoofdagent bevorderd.

 

brigadier

Brigadier

De brigadier heeft bijna altijd een coördinerende taak over een onderdeel van het politiewerk.

Op ieder bureau zijn een paar brigadiers met coördinerende taken, zoals verkeer, criminaliteit, veldwetten, openbare orde, milieu.

De brigadier maakt voor zijn taakgebied plannen die dan worden uitgevoerd door de (hoofd)agenten. Daarnaast doet de brigadier ook de werkzaamheden die de agent doet.

Een brigadier kan ook wijkagent worden en heeft dan de politieverantwoording voor een bepaalde wijk.

 

inspecteur

Inspecteur

De inspecteur heeft de algehele leiding over een politiebureau. Hijregelt dat alles binnen het bureau goed verloopt.

Hij regelt de planning van de diensten, bezoekt veel vergaderingen, heeft wekelijks een praatje met de burgemeester, maakt nieuwe plannen bekend en houdt functioneringsgesprekken met alle medewerkers in het bureau. Daarnaast zorgt hij ervoor dat het bureau is en blijft voorzien van goed materiaal.

hoofdinspecteur

Hoofdinspecteur

Deze rang kan twee functies hebben. De ene is dat hij de algehele leiding heeft van een groot bureau, de ander is dat hij beleidsmedewerker is op het districtsbureau en daar dus het beleid uitstippeld voor het hele district. Een district bestaat uit meerdere politiebureaus (teams)

commissaris

Commissaris

De commissaris is de leider van een district. Hij doet in feite hetzelfde werk als de inspecteur, maar dan op districtsniveau. Hij is bijv. degene, die functioneringsgespekken houdt met de inspecteur om diens functioneren te beoordelen.

Een commissaris kan ook een beleidsmedewerker zijn, maar dan op regioniveau. Een regio is een verzameling van meerdere districten bij elkaar.

hoofdcommissaris

Hoofdcommissaris

Nederland heeft 10 eenheden en daarom zijn er ook 10 hoofdcommissarissen als eenheidschef. De eenheidschef is uiteraard de baas van de eenheid en zorgt er voor dat alle zaken binnen de eenheid op rolletjes lopen en blijven lopen.

Eerste Hoofdcommissaris

Eerste hoofdcommissaris

Dit is de chef van de Nederlandse politie. Onder zijn verantwoordelijkheid moet de Nationale Politie gevormd worden. Op dit moment is dit Erik Akerboom.