Je komt terug van vakantie en jawel hoor: er is ingebroken bij jullie woning. Paniek alom. Je gaat direct naar je kamer om te kijken of je Playstation er nog staat. Shit, die hebben ze ook weggenomen. Wat nu te doen?

Inbraak in jouw woning
Technische recherche
Sporen
Tactische recherche
Aanhouding verdachte
Werkzaamheden
Capaciteiten
Werkomstandigheden
Eisen technische recherche

Inbraak in jouw woning

aangifte

In eerste instantie zullen je ouders te maken krijgen met de politie in uniform. Deze schrijven alles op wat ze in de woning tegenkomen aan inbraaksporen. Ook schrijven ze op wat er allemaal is weggenomen, ook jouw Playstation wordt genoteerd. Zij maken er een "proces-verbaal" van en komen een paar dagen later hiermee bij je ouders terug. Je vader of moeder moet deze namelijk ondertekenen en krijgt voor de verzekering een bewijs van deze aangifte.

Technische recherche

Als de politie in uniform duidelijke sporen in huis heeft gevonden, wordt de technische recherche gebeld met de vraag om deze sporen veilig te stellen. De technische recherche probeert er achter te komen hoe de dader in jullie huis is gekomen, maar ook hoe hij er weer uit is gegaan. Dat hoeftnamelijk niet dezelfde in- en uitgang te zijn. Ook probeert de technische recherche de gevonden sporen "veilig te stellen".

Sporen

Sporen zijn: vingerafdrukken, afdrukken van schoenen, sigarettenpeuken, de sporen van het breken zelf (men noemt dit "moeten"), maar ook de kleinste dingetjes, zoals een haar uit het hoofd van de verdachte kan een spoor zijn. Ook kan men foto's of zelfs een video maken van alles wat zij in huis aantreffen en wat met de inbraak te maken heeft.

sporenDe technische recherche zal proberen om de sporen op een stukje folie te krijgen. Bij vingerafdrukken gebeurt dit door heel zachtjes met een kwastje over de vingerafdruk te strijken. Aan dit kwastje zit een goedje, genaamd sulfietpoeder. Hierdoor komen er allemaal heel kleine korreltjes op de vingerafdruk. Hier overheen legt men een folie, waar die sulfietpoeder dan op gaat zitten. De vingerafdruk komt daarmee op de folie.
Zie ook: http://www.vingerafdrukken.nl.

Deze folie neemt de technische recherche mee. In het bureau wordt via de computer eerst even gekeken of de gevonden vingerafdruk al een bekende is. De vingerafdruk wordt digitaal verstuurd naar het laboratorium gestuurd en daar automatisch vergeleken met alle vingerafdrukken die men heeft van de criminelen van Nederland.

Het duurt voor de computer ongeveer een half uur om in dat grote bestand van vingerafdrukken de vingerafdruk te vinden, die bij die afdruk op de folie hoort. Als een vingerafdruk in de computer gevonden wordt die hetzelfde is als die op de folie, hebben we een verdachte.

Tactische recherche

Ondertussen is de tactische recherche ook aan het werk geweest. De technische recherche zoekt alleen maar naar sporen, de tactische recherche probeert via andere manieren om achter de verdachte te komen. In de tijd dat de technische recherche bezig is met het zoeken naar sporen, gaat de tactische recherche bijvoorbeeld in de buurt rondom jullie woning vragen of iemand misschien wat heeft gezien. De tactische recherche gaat ondertussen ook kijken of er in de nacht van de inbraak in jullie woning nog meer is gebeurd.

Als via de vingerafdruk de verdachte bekend is, komt de tactische recherche weer aan de beurt. De tactische recherche gaat onderzoeken of er in het verleden misschien inbraken liggen, die op dezelfde manier zijn gepleegd, maar nog niet zijn opgelost. De kans is groot dat die inbraken ook door die verdachte zijn gepleegd.

Aanhouding verdachte

opgepaktDaarna wordt door de recherche bij de officier van justitie gevraagd of ze de verdachte mogen aanhouden voor deze inbraak. De officier van justitie moet namelijk toestemming daarvoor geven. Als de recherche deze toestemming heeft wordt de verdachte aangehouden en door de recherche verhoord over de inbraak of inbraken die hij heeft gepleegd. Hierbij kan het maar zo zijn, dat de verdachte verschillende dagen of weken aan het politiebureau vast moet blijven zitten.

De recherche maakt tijdens en na het onderzoek van alles wat zij hebben gedaan een proces-verbaal (ze schijven alles dus op) en dit proces-verbaal gaat naar de Officier van Justitie. Deze officier gaat er vervolgens mee naar de rechter en eist een straf voor de verdachte. Uiteindelijk bepaalt de rechter welke straf onze verdachte krijgt.

Werkzaamheden

Bij grote aangiftes wordt deze opgenomen door de politierechercheur. Hij/zij doet onderzoek naar ernstige misdrijven, zoals openlijke geweldpleging en zware mishandeling. De rechercheur werkt onder leiding van de groepschef recherche met wie hij bespreekt welke werkzaamheden voorrang hebben. Ook volgt overleg over de manier waarop daders van misdrijven worden opgespoord. Bij omvangrijke onderzoeken werkt de rechercheur samen met andere rechercheurs, soms van andere districten of regio's.

Wanneer iemand op het bureau aangifte komt doen, bijvoorbeeld van een inbraak of van een gevecht waarbij hij gewond is geraakt, wordt een proces-verbaal opgemaakt. Met de computer wordt dan een verslag gemaakt waarin staat wat er precies gebeurd is. De mensen worden gerust gesteld en vertelt hoe ze in de toekomst kunnen voorkomen dat er nog eens zoiets gebeurt.

Bij ernstige misdrijven doet de rechercheur onderzoek om informatie te verzamelen over de daders en om deze op te sporen. Hij/zij voert dan gesprekken met mensen die getuige waren bij het misdrijf of stelt een wijkonderzoek in, waarbij een hele buurt wordt uitgeplozen om sporen te zoeken. Met zijn collega's onderhoudt de rechercheur dan contact via radioverbindingsapparatuur, bijvoorbeeld een mobilofoon, zodat hij weet hoe het met het onderzoek gesteld is. Als bekend is wie het misdrijf gepleegd heeft en als er voldoende bewijs is, wordt de verdachte gearresteerd.

Capaciteiten

De rechercheur moet zich mondeling en schriftelijk duidelijk kunnen uitdrukken, bijvoorbeeld als de betrokkenen bij een misdrijf worden verhoord en als de informatie wordt vastgelegd die bij het onderzoek boven water komt.

Met informanten en tipgevers moet de rechercheur contacten kunnen opbouwen en onderhouden. Van hen krijgt hij/zij namelijk wel eens waardevolle informatie over wie een misdrijf heeft gepleegd of wie van plan is dat te doen.

Met de gegevens die tijdens een onderzoek zijn verzameld, moet de rechercheur vertrouwelijk om kunnen gaan. Het is verder belangrijk dat hij/zij goed kan samenwerken met collega's, vooral bij omvangrijke onderzoeken waarbij ook rechercheurs uit andere gemeenten betrokken zijn.

Werkomstandigheden

Om een misdrijf op te lossen, bezoekt de rechercheur slachtoffers, informanten en verdachten. Dat kan in het hele land zijn, dus hij/zij zit vaak in de auto. Achter het bureau op kantoor werkt de rechercheur daarna zijn/haar bevindingen en het proces-verbaal uit.

De rechercheur werkt volgens een dienstrooster op wisselende tijden, zowel overdag als 's nachts. Hij krijgt te maken met situaties waarin een misdrijf is gepleegd: de mensen die daar het slachtoffer van zijn, zijn dan heel erg overstuur en vaak ook gewond. Nog vervelender is het natuurlijk als er doden zijn gevallen. In zulke omstandigheden moet hij/zij dus wel sterk in zijn/haar schoenen staan. De rechercheur komt ook wel eens in gevaarlijke situaties terecht, bijvoorbeeld wanneer daders moeten worden gearresteerd die gewapend zijn.

Eisen technisch rechercheur

Om technisch rechercheur te worden zul je eerst de opleiding tot allround politiemedewerker moeten volgen. Daarna zul je een aantal jaren straatdienst (3 tot 5 jaar) moeten verrichten, om vervolgens te solliciteren op een vrijkomende vacature tot technisch rechercheur. Dit is dus een functie waar geen verdere eisen aan worden gesteld dan politiediploma niveau 3/4. Uiteraard moet wel blijken, dat je de nodige technische kennis hebt om technische rechercheur te worden. Uiteraard krijg je de nodige opleidingen als je uitverkoren wordt.

Als technisch rechercheur krijg je te maken met al het technische werk wat bij een opsporingsonderzoek om de hoek komt krijgen. Je verzamelt bewijsmateriaal en stelt deze op de enig juiste manier veilig (vingerafdrukken, sorteermateriaal en dergelijke).

Daarnaast kom je om de hoek kijken bij iedere niet-natuurlijke dood. De technisch rechercheur heeft dan de dankbare taak om uit te zoeken wat er nu precies is gebeurd. Ook zul je als technisch rechercheur veel, heel veel foto's en video's maken om plaatsen delict (plaatsen waar het misdrijf is gepleegd) zo gedetailleerd mogelijk vast te leggen.

Alles wat je doet zul je vast moeten leggen bij proces-verbaal en eventueel kun je als getuige deskundige worden opgeroepen voor een rechtszaak. Daar mag je dan precies vertellen wat je hebt aangetroffen en wat je ermee hebt gedaan. Oftewel, je moet je eigen proces-verbaal heel goed kennen (uit je hoofd leren bijna).