Over Infopolitie.nl

Infopolitie.nl is een website over de politie in Nederland. Het is geen website van de nationale politie, maar een particulier initiatief. Ga voor de officiële site van de Nederlandse politie naar www.politie.nl. Lees ook onze disclaimer.

(English | Russia | Oekranian)

handen-afWerknemers met een publieke taak – van brandweerlieden tot baliepersoneel - krijgen vaak te maken met verbaal of fysiek geweld zoals schelden, spugen of slaan. De overheid werkt hard om hun werk veiliger te maken. Op http://www.maakhetveilig.nl kunnen mensen met een publieke taak ook elkaar helpen om agressie en geweld op het werk te verminderen. Ze kunnen hier oplossingen, ideeën en vragen delen en nader uitwerken.

Maakhetveilig.nl is een zogenaamd crowdsourcing-project. Een grote groep denkt tegelijk en met elkaar na over een vraagstuk, waardoor nieuwe, betere oplossingen ontstaan. Zo kan de ambulancebroeder baat hebben bij ervaringen die zijn opgedaan bij de politie, en kunnen ideeën uit het openbaar vervoer te pas komen op de afdeling Burgerzaken van een gemeente.

Eén systeem om geweldsdelicten te registreren, zodat daders ook als veelplegers kunnen worden herkend; agressietraining aan het begin van een nieuwe baan; het opnemen van jongeren in controleteams: allemaal ideeën die al zijn binnengekomen op http://www.maakhetveilig.nl . Medewerkers inspireren elkaar, ze kunnen samen met collega’s ideeën uitwerken en werkgevers krijgen de kans om ideeën te adopteren.

Zo brengen ze snelle uitvoering ervan dichterbij. Iedereen kan zijn ideeën op een gemakkelijke manier indienen en zoeken in de ideeën van collega’s. In besloten digitale werkplaatsen werken collega’s oplossingen uit tot plannen.

Opmerkelijk

Stilstaand busje wordt 45 keer geflitst

Een busje van een houthandelaar is op één middag ruim veertig keer geflitst. Volgens de eigenaar stond de wagen de hele middag echter stil. ''En nu heb ik een gigantische stapel brieven van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)'', zegt hij.

Lees meer...

Politiesites

Sponsors