DEN HAAG - Agenten hebben in hun dagelijkse werk regelmatig te maken met beledigingen en bedreigingen. Die zijn vaker dan gedacht op de persoon of de familie van de agent gericht in plaats van op het uniform.

Bijna de helft van de beledigingen komt voor tijdens de surveillance of bij het aanspreken van mensen op hun gedrag.

Dat blijkt woensdag uit een onderzoek naar de agressie waar politieagenten dagelijks mee te maken krijgen. Het is uitgevoerd in opdracht van het Instituut Politie en Wetenschap.

Harde aanpak

In het tv-programma Nova bepleitte minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) een harde aanpak. Alle regelingen die aangeven dat agenten terughoudend zouden moeten reageren, worden volgens haar onder de loep genomen.

Ter Horst vindt dat agenten ''zich vrij moeten voelen om die instrumenten in te zetten, zodat niemand het nog in zijn hoofd haalt om een agent aan te vallen''.

Alcohol

Uit het onderzoek komt naar voren dat beledigers in 80 procent van de gevallen mannen zijn, voor het merendeel bekenden van de politie. In 60 procent van de gevallen is alcohol in het spel.

Bij de beledigingen gaat het onder meer om een opgestoken middelvinger, spugen en seksistische uitlatingen. Bedreigingen zijn er met mishandeling, verkrachting of de dood.

Voor het onderzoek zijn 1286 processen-verbaal wegens belediging bekeken, 642 wegens bedreiging.

Pragmatisch

De onderzoekers stellen vast dat er vaak pas in de tweede instantie, of nog later, gereageerd wordt op beledigingen. ''Het overheidsbeleid om op iedere belediging van een politieambtenaar met een strafrechtelijke aanpak te reageren, wordt kennelijk pragmatisch gehanteerd'', aldus het rapport.

Politiemensen vinden zelf bedreiging van gezinsleden, bedreiging met verkrachting en bedreiging met de dood het ergst. In het rapport wordt gepleit voor hogere straffen.

Begrip

In Nova zei korpschef Frans Heeres van de politie Midden- en West-Brabant dat rechters weinig begrip hebben voor wat agenten op straat meemaken.

''Ik zou wel graag willen dat rechters kijken naar het effect van hun beslissingen.'' Volgens hem moeten rechters vooral niet denken dat het allemaal bij het beroep van agent hoort en dat er dus maar geen straf moet komen.

Bron: nu.nl | 28-10-2009