Het aantal mogelijke slachtoffers van mensenhandel is vorig jaar sterk gedaald. Dat is geen goed nieuws. De daling is niet het gevolg van een afname van dit delict, maar het gevolg van een afgenomen aandacht bij de politie en de marechaussee voor deze vorm van uitbuiting. Dat is de belangrijkste conclusie uit de jaarlijkse Monitor Mensenhandel van Corinne Dettmeijer, de nationaal rapporteur mensenhandel.

Vorig jaar werden 1321 mogelijke slachtoffers van mensenhandel gemeld. Dat betekent een daling van 15 procent ten opzichte van 2014 toen 1561 potentiële slachtoffers van mensenhandel werden gesignaleerd. Die daling wordt door de nationaal rapporteur vooral op het conto van de marechaussee geschreven, het gaat om 46 procent minder meldingen uit die hoek.

Vluchtelingenstroom

De prioriteit bij de marechaussee is verschoven naar mensensmokkel en de vluchtelingenstroom. "Vluchtelingen, die hier vaak gekomen zijn met behulp van mensensmokkelaars, zijn kwetsbaar voor mensenhandel," stelt Dettmeijer echter. In haar ogen zou de marechaussee daarom juist extra alert moeten zijn op het verschijnsel mensenhandel. "Focus op de aanpak van mensensmokkel en veiligheid, waarbij niet tegelijkertijd aandacht voor mensenhandel gehandhaafd blijft, biedt schijnveiligheid," bekritiseert Dettmeijer de huidige houding.

Een vergelijkbaar verhaal, maar dan minder ernstig, gaat op voor de politie. Ook hier is sprake van een afname van het aantal meldingen van slachtoffers, het gaat om 14 procent minder meldingen ten opzichte van 2014. De daling was overigens al veel eerder ingezet. In 2013 signaleerde de politie al 36 procent minder slachtoffers. De al een paar jaar lopende reorganisatie van de Nationale Politie is volgens Dettmeijer de belangrijkste reden voor de terugloop in het aantal meldingen.

Dettmeijer wil dat de focus toch op mensenhandel komt te liggen. Ze beveelt minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) aan maatregelen te nemen. Zorgvuldig controleren van de vluchtelingen- en migratiestroom acht ze noodzakelijk. En de capaciteit die in het verleden beschikbaar was voor het opsporen van mensenhandel mag niet lijden onder andere prioriteiten, zo vindt de nationaal rapporteur.

Seksindustrie

Uitbuiting in de seksindustrie is nog altijd de meest voorkomende vorm van mensenhandel, tweederde van de slachtoffers wordt gedwongen tot betaalde seks. Het aandeel Nederlandse slachtoffers van uitbuiting is gestegen van 35 procent in 2014 naar 46 procent in 2015.

Opvallend is ook dat het aantal minderjarige Nederlandse slachtoffers stevig toeneemt. Het gaat om 23 procent meer slachtoffers in de laatste vijf jaar. Wordt gekeken naar de groep minderjarige buitenlandse slachtoffers dan is er sprake van een pas op de plaats. En dat is opmerkelijk omdat het aantal asielaanvragen voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen vorig is geëxplodeerd met 300 procent in vergelijking met 2014.

Bron: Trouw

Voor al onze Helden

Het coronavirus domineert momenteel het nieuws. Als er mensen op dit moment in het zonnetje gezet moeten worden dan zijn het wel degenen die werkzaam zijn in de vitale beroepen.

Deze mensen verdienen veel dank omdat zij:

  • hun verlof opgeven
  • overuren draaien
  • de grootste kans op besmetting voor lief nemen
  • bij thuiskomst lege schappen in de supermarkt aantreffen door de hamsterwoede van landgenoten.

Wij willen alle mensen die werken bij het RIVM, de GGD, GGZ, de brandweer, de politie, de kinderopvang, verpleegtehuizen, zorginstellingen, supermarkten, maar ook de huisartsen, laboranten, doktersassistenten, defensie, vrijwilligers en alle anderen die zich inzetten heel erg bedanken.

Bedankt dat u kiest voor het verlenen van zorg en het veiliger maken van Nederland in een periode waar Corona ons welzijn, onze dierbaren en onze welvaart aantast.

Team Infopolitie

Politiesites

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.