Het ministerie van Justitie spoort de politie aan meer verkeersboetes uit te delen, om zo gaten in de begroting te dichten. De Tweede Kamer is daar tegen, en ook agenten spreken zich uit: ‘wij zijn geen kasvullers.’

Het kabinet hoopt 20 miljoen euro per jaar op te halen met het uitschrijven van een hoger aantal verkeersboetes. Daarom zullen agenten van bepaalde posten worden afgehaald, om vervolgens te worden ingezet bij verkeershandhaving. Ook worden extra trajectcontroles uitgevoerd op N-wegen, meldt de Telegraaf

‘Van der Steur ondermijnt gezag politie’

Minister Ard van der Steur ondermijnt daarmee het gezag van de politie, die zal moeten optreden als gatenvuller in plaats van als controlerende macht. De maatregelen zijn volgens de Justitie-documenten genomen om de gaten te vullen, niet om de verkeersveiligheid te verhogen. Weggebruikers houden zich juist beter aan de regels, waardoor minder boetes worden uitgeschreven.

Ook liep de begroting van Justitie gaten op door stakingen en cao-onderhandelingen. ‘Het dichten van begrotingsgaten is echt niet het doel,’ zegt een woordvoerder van Justitie. ‘Als je een boete krijgt is het niet voor niets.’ Ondanks het feit dat Kamerleden tegen de ontwikkelingen protesteren, heeft de Kamer volgens Justitie aangegeven dat een scherpere controle op vooral provinciale wegen hard nodig is. ‘Natuurlijk houd je er dan rekening mee in je begroting.’

‘Verkapt bonnenquotum’

De Nationale Politiebond (NPB) zet zich ook in tegen het ‘misbruik van verkeersboetes’. De bond spreekt van een ‘melkkoe’. Automobilisten moeten bloeden. Politiemensen willen Nederland veiliger maken en zijn geen schatkistvullers,’ aldus Jan Struijs, de voorzitter van de Nederlandse Politiebond op Twitter. ‘Met dit soort aankondigingen ondermijnt het kabinet het gezag van de politie.