Het is armoe troef bij onze Nationale Politie. Agenten zitten opgezadeld met oude kleding, kapotte handboeien, gladde autobanden en veel zieke collega's. Ook voor burgers begint de situatie risico's met zich mee te brengen.

„Jarenlang hebben de collega’s de schone schijn weten op te houden, maar zo langzamerhand is er geen houden meer aan. De armoede op de werkvloer begint zich steeds duidelijker te manifesteren. Overal waar ik kom, hoor ik daar verhalen over”, schrijft Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond.

Zorgwekkend

Ondanks het feit dat er op Prinsjesdag meer geld voor de politie is toegezegd, is de situatie zorgwekkend, volgens Struijs. Zo duurt de vervanging van defecte handboeien maanden. En agenten moeten onredelijk zwaar werk doen. „Bij gebrek aan een elektrische lier moet een boot van vierhonderd kilo handmatig worden opgelierd.”

Agenten geven elkaar het advies om voordat ze in een dienstwagen stappen zelf even de gladheid van de banden te controleren, want dat is soms een probleem. Maar ook op het water zijn er dilemma's. Door het ontbreken van een GPS-systeem kunnen agenten bij de waterpolitie namelijk niet snel duidelijk maken waar ze zich bevinden met hun boot.

Geen spijkermatten

Er wordt geld toegezegd, maar dat is voorlopig onvoldoende, denkt Struijs. „Helaas zullen de collega’s tot 2018 moeten wachten om van deze voordelen te genieten, onder andere vanwege ‘de financiële uitdagingen waar het korps voor staat’. Diezelfde uitdagingen hebben ervoor gezorgd dat de invoering van het stroomstootwapen en de spijkermat voorlopig op de nog langere baan zijn geschoven.”

Twee jaar geleden is begonnen met het verstrekken van een nieuw politieuniform. Maar dat gaat zo traag, dat sommige onderdelen nog altijd in hun ouwe kloffie rondlopen. Ook op het gebied van bijvoorbeeld de rijvaardigheid eisen de bezuinigingen hun tol.

„In het belang van hun eigen veiligheid en die van de burgers is ooit afgesproken dat agenten elke drie jaar een verplichte rijvaardigheidstest afleggen. Helaas zijn er momenteel veel te weinig docenten beschikbaar om iedereen op tijd aan deze keuring te onderwerpen. Dit brengt voor burgers risico’s met zich mee, maar ook voor collega’s die onderweg naar een noodsituatie (al dan niet door eigen toedoen) bij een aanrijding betrokken raken”, stelt Struijs. 

Burnouts

De overgang naar één groot landelijk politiekorps is er volgens de bonden te snel doorgedrukt. „Dat heeft de werkdruk en werkstress de afgelopen jaren tot onaanvaardbare hoogte opgestuwd. Het duidelijkste bewijs daarvan is het enorm gestegen ziekteverzuim. PTSS en burn-outs grijpen om zich heen. Dat kan leiden tot extreme gevallen als een team waarvan maar liefst 25 collega’s ziek zijn. Die worden in de huidige situatie niet aangevuld, met als gevolg dat de werkdruk voor de resterende collega’s natuurlijk onwijs oploopt, met alle negatieve gevolgen van dien.”

bron: Metronieuws.nl, 20-09-2016