'Louter op basis van zijn of haar uiterlijk iemand langs de kant zetten, deugt niet, is onprofessioneel, niet effectief en ondermijnt het vertrouwen van burgers in de politie.' Daarmee reageert de politieleiding op een onderzoek waaruit blijkt dat politieagenten vaak ten onrechte burgers van niet-Nederlandse afkomst staande houden.

In bijna 40 procent van de gevallen zijn de controles niet 'objectief en redelijk' te rechtvaardigen, concluderen de onderzoekers in het rapport dat is gepubliceerd in het kader van het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap.

Volgens de onderzoekers gebruiken agenten intuïtie en stereotypen bij aanhoudingen die plaatsvinden op basis van een vermoeden van een strafbaar feit. Dit wordt bewust en onbewust aangemoedigd door het politie- en veiligheidsbeleid. Er zou echter geen sprake zijn van bewuste discriminatie.

De onderzoekers geven verder aan dat een politieagent die 'etnisch profileert' onbedoeld bijdraagt aan ongelijkheid in de samenleving. Daarom zou de politie dit complexe probleem met voorrang moeten aanpakken.

Speciale cursus
De politieleiding zegt de 'gefundeerde inzichten' van het onderzoek ter harte te nemen. 'Profileren hoort bij het politievak, maar dat moet gebeuren op basis van een combinatie van factoren. Zoals tijd, locatie, voertuig en daderprofiel. In die context kunnen iemands uiterlijke kenmerken uiteraard relevant zijn.'

Er komt een speciale cursus die bijdraagt aan meer bewustzijn 'hoe de valkuil van etnisch profileren werkt', aldus de politie. 'Deze cursus reikt ook alternatieven aan hoe agenten kunnen reageren op bepaalde situaties.'

De politie stelt verder nog dit jaar een code vast voor bewust en beter selecteren van mensen die staande worden gehouden. 'Deze code maakt duidelijk welke professionele norm de politie hanteert bij controles en hoe zij in zo'n situatie met burgers om wil gaan.'

Bron: Volkskrant