De vraag is niet of de politie wil innoveren. Wij moeten innoveren. Met die boodschap opende korpschef Erik Akerboom het Innovatiecongres Tomorrow is Today. De bijeenkomst op 3 november vormde tevens het startschot voor de Innovatie-expeditie. Leidinggevenden krijgen gericht ondersteuning bij het toekomstgericht denken en doen.

Aan het begin van dit door de politie georganiseerde congres ontvouwde de korpschef in de Rotterdamse Van Nelle Fabriek welke stappen hij nodig acht voor een toekomstbestendige politie. Daartoe neemt hij allereerst drie maatregelen. In 2017 zowel smartphones als tablets versneld beschikbaar stellen. Daarnaast krijgen alle politiegebouwen een wifi-verbinding. Een intern, beveiligd en gemonitord netwerk voor collega's en een open netwerk voor bezoekers.

Bodycams

Meerdere basisteams gaan uitvoerig experimenteren met bodycams. Dit moet antwoord verschaffen op diverse vragen, zoals hoe burgers en collega's hierop reageren, hoe bodycams bijdragen aan waarheidsvinding en wat politiemensen er zelf van kunnen leren. Ook het voldoen aan de eisen van bijvoorbeeld de Wet politiegegevens vormt hierbij een aspect. 

Workshops

Tijdens het Innovatiecongres konden collega's via doe-het-zelfworkshops concreet kennismaken met innovaties zoals toepassingen van virtual en augmented reality, de mijnbuur-app, een nanosupermarkt en een interactief lesprogramma dat etnisch profileren tegengaat.

Virtuele broedplaats

Naar verwachting groeit het aantal sensoren - van auto en computer tot thermostaat en sportkleding - de komende vijf jaar wereldwijd van vijf naar vijftig miljard. Zij bevatten voor de politie wezenlijke informatie. Hoe gaat zij daarmee om? Het korps richt een virtuele broedplaats voor data en technologie in. Dat initiatief bundelt de bestaande, interne expertise, legt verbanden en stimuleert de besluitvorming en de uitwerking daarvan.

Ondersteunend leiderschap

Effectief technologisch vernieuwen stelt meerdere eisen. Een belangrijke is ondersteunend leiderschap. Daarom brengt het korps de Innovatie-expeditie in beweging, die leidinggevenden meeneemt in wat er de komende jaren technologisch en sociaal verandert, wat dat betekent voor de politie en hoe een leidinggevende er invulling aan geeft. Kennis en vaardigheden staan daarbij centraal.

Praktijkontwikkeling als strategie

In zijn toespraak vroeg Akerboom nadrukkelijk aandacht voor praktijkgerichte innovatie: `Niets zo onveranderlijk als de wijze waarop organisaties verandering nastreven. Een cyclus die zich generatie op generatie herhaalt. Ik wil dat we bij de politie die cyclus doorbreken. Dat we onze dagelijkse werkelijkheid als uitgangspunt nemen en niet de ogenschijnlijk maakbare, papieren versie ervan. Het is hoog tijd om de praktijkontwikkeling te verheffen tot onze strategie. Ook in ons denken over innovatie.'

Toekomstvisie

Daarnaast schetsten drie deskundigen hun visie op de toekomst. Yuri van Geest, medeauteur van een bestseller over exponentiele organisaties, belichtte de mogelijkheden van onder meer nanotechnologie, intelligent computing en sensoren. Jan Rotmans, hoogleraar en schrijver van het boek Nederland kantelt, legde uit hoe de politie zich kan omvormen van een klassieke naar een innovatief samenwerkende organisatie. Rob van Kranenburg heeft het boek The internet of things op zijn naam staan en ging in op wat de politie zoal met sensoren kan.

Voor al onze Helden

Het coronavirus domineert momenteel het nieuws. Als er mensen op dit moment in het zonnetje gezet moeten worden dan zijn het wel degenen die werkzaam zijn in de vitale beroepen.

Deze mensen verdienen veel dank omdat zij:

  • hun verlof opgeven
  • overuren draaien
  • de grootste kans op besmetting voor lief nemen
  • bij thuiskomst lege schappen in de supermarkt aantreffen door de hamsterwoede van landgenoten.

Wij willen alle mensen die werken bij het RIVM, de GGD, GGZ, de brandweer, de politie, de kinderopvang, verpleegtehuizen, zorginstellingen, supermarkten, maar ook de huisartsen, laboranten, doktersassistenten, defensie, vrijwilligers en alle anderen die zich inzetten heel erg bedanken.

Bedankt dat u kiest voor het verlenen van zorg en het veiliger maken van Nederland in een periode waar Corona ons welzijn, onze dierbaren en onze welvaart aantast.

Team Infopolitie

 

Politiesites

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.