Oud-topambtenaar leidt onderzoek naar politie DEN HAAG - Voormalig topambtenaar Maarten Ruys gaat het onderzoek naar geldverkwisting door de centrale ondernemingsraad (COR) van de Nationale Politie leiden.

Het 62-jarige PvdA-lid krijgt de taak de rol van oud-korpschef Gerard Bouman en die van minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) en diens voorganger Ivo Opstelten in de affaire tegen het licht te houden. Van het jaarlijkse budget van 1,6 miljoen euro van de COR werd een flink deel verbrast aan etentjes, feesten en partijen en het inhuren van bijvoorbeeld imagocoaches.

COR-voorzitter Frank Giltay zou de vrije hand hebben gekregen van toenmalig korpschef Bouman. De suggestie werd zelfs gewekt dat Bouman veel door de vingers zag in ruil voor Giltays steun. Van der Steur beloofde eerder deze maand op aandringen van de Tweede Kamer een onafhankelijk onderzoek naar de zaak.

Ruys was eerder de hoogste ambtenaar op het ministerie van Sociale Zaken. Hij moet gaan onderzoeken of Boumans omgang met de COR diens oordeel over onder meer de vorming van de Nationale Politie heeft beïnvloed. Ook gaat hij na of Bouman en de beide ministers of hun ambtenaren van de spilzucht van de ondernemingsraad wisten of hadden moeten weten.

Het ministerie en de korpschef gaan alle ambtenaren en agenten die Ruys en zijn commissie meer kunnen vertellen over de zaak oproepen zich bij hem te melden. Zij mogen erop rekenen als klokkenluiders te worden beschermd.

Bron: Telegraaf