Waterpolitie, Wijkagent, Woninginbraak

Waterpolitie

Een dienst, die zich bezighoudt met het milieu is de Dienst Waterpolitie van het Korps Landelijke Politie Diensten. Deze spoort strafbare feiten op het water op en houdt toezicht op de naleving van de milieu- en gevaarlijke stoffenwetgeving. Zo let de waterpolitie op verontreinigingen door brandstof of (rest-)lading, het vervoer van voor het milieu gevaarlijke (afval)stoffen en stroperij. Ook treedt de waterpolitie op tegen illegale lozingen door bedrijven aan de wal.

Wijkagent

De politie vindt het erg belangrijk dat zij goed in de gaten heeft wat er in de buurt van de burgers gebeurt. Daarom zijn er wijkagenten, die zich concentreren op wat er lokaal gebeurt. Het is dus geen politieambtenaar die van diefstal naar ongeluk rijdt, maar dicht bij de mensen werkt. Hij onderhoudt het contact met burgers (slachtoffers), de gemeente, woningbouworganisaties, hulpverleningsinstanties en maatschappelijke groeperingen. Zo weet hij welke problemen er leven.

Het motto van de wijkagent is 'kennen en gekend worden' en 'samenwerken aan veiligheid'; dat betekent dat hij het niet alleen kan. Hij heeft anderen nodig, zoals burgers en verenigingen; net zoals de burgers ook de politie nodig hebben. Betrokken burgers, die willen werken aan en wonen in een veilige buurt of straat.

Wacht daarom dus niet op het moment dat de wijkagent bij u komt, maar loop naar hem toe als hij op straat loopt of ga naar zijn spreekuur. Daar kunt u uw informatie uitwisselen. Voor een afspraak is verstandig eerst even een telefoontje te plegen.

Woninginbraak

De politie tilt zwaar aan woninginbraken, omdat het ingrijpend is voor de slachtoffers. Mocht u het slachtoffer zijn geworden belt u dan het politiebureau. Of er komen politieambtenaren bij u op bezoek om de aangifte op te nemen of u wordt uitgenodigd naar het bureau te komen.

U krijgt dan ook te horen wat er van u verwacht wordt; mocht er bijvoorbeeld een onderzoek komen naar de sporen, dan is het belangrijk dat u eventuele rommel niet gaat opruimen maar alles laat liggen.

Belangrijk: als u ziet dat een inbreker bezig is, belt u dan meteen het alarmnummer: 1-1-2.

Zie ook: Inbraak in uw woning

 

Voor al onze Helden

Het coronavirus domineert momenteel het nieuws. Als er mensen op dit moment in het zonnetje gezet moeten worden dan zijn het wel degenen die werkzaam zijn in de vitale beroepen.

Deze mensen verdienen veel dank omdat zij:

  • hun verlof opgeven
  • overuren draaien
  • de grootste kans op besmetting voor lief nemen
  • bij thuiskomst lege schappen in de supermarkt aantreffen door de hamsterwoede van landgenoten.

Wij willen alle mensen die werken bij het RIVM, de GGD, GGZ, de brandweer, de politie, de kinderopvang, verpleegtehuizen, zorginstellingen, supermarkten, maar ook de huisartsen, laboranten, doktersassistenten, defensie, vrijwilligers en alle anderen die zich inzetten heel erg bedanken.

Bedankt dat u kiest voor het verlenen van zorg en het veiliger maken van Nederland in een periode waar Corona ons welzijn, onze dierbaren en onze welvaart aantast.

Team Infopolitie

 

Politiesites

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.