Waterpolitie, Wijkagent, Woninginbraak

Waterpolitie

Een dienst, die zich bezighoudt met het milieu is de Dienst Waterpolitie van het Korps Landelijke Politie Diensten. Deze spoort strafbare feiten op het water op en houdt toezicht op de naleving van de milieu- en gevaarlijke stoffenwetgeving. Zo let de waterpolitie op verontreinigingen door brandstof of (rest-)lading, het vervoer van voor het milieu gevaarlijke (afval)stoffen en stroperij. Ook treedt de waterpolitie op tegen illegale lozingen door bedrijven aan de wal.

Wijkagent

De politie vindt het erg belangrijk dat zij goed in de gaten heeft wat er in de buurt van de burgers gebeurt. Daarom zijn er wijkagenten, die zich concentreren op wat er lokaal gebeurt. Het is dus geen politieambtenaar die van diefstal naar ongeluk rijdt, maar dicht bij de mensen werkt. Hij onderhoudt het contact met burgers (slachtoffers), de gemeente, woningbouworganisaties, hulpverleningsinstanties en maatschappelijke groeperingen. Zo weet hij welke problemen er leven.

Het motto van de wijkagent is 'kennen en gekend worden' en 'samenwerken aan veiligheid'; dat betekent dat hij het niet alleen kan. Hij heeft anderen nodig, zoals burgers en verenigingen; net zoals de burgers ook de politie nodig hebben. Betrokken burgers, die willen werken aan en wonen in een veilige buurt of straat.

Wacht daarom dus niet op het moment dat de wijkagent bij u komt, maar loop naar hem toe als hij op straat loopt of ga naar zijn spreekuur. Daar kunt u uw informatie uitwisselen. Voor een afspraak is verstandig eerst even een telefoontje te plegen.

Woninginbraak

De politie tilt zwaar aan woninginbraken, omdat het ingrijpend is voor de slachtoffers. Mocht u het slachtoffer zijn geworden belt u dan het politiebureau. Of er komen politieambtenaren bij u op bezoek om de aangifte op te nemen of u wordt uitgenodigd naar het bureau te komen.

U krijgt dan ook te horen wat er van u verwacht wordt; mocht er bijvoorbeeld een onderzoek komen naar de sporen, dan is het belangrijk dat u eventuele rommel niet gaat opruimen maar alles laat liggen.

Belangrijk: als u ziet dat een inbreker bezig is, belt u dan meteen het alarmnummer: 1-1-2.

Zie ook: Inbraak in uw woning