Agent C2000AMSTERDAM - De politie mag kinderen onder de twaalf jaar die 's avonds op straat rondhangen en overlast veroorzaken, straks thuisbrengen. Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie werkt aan een regeling die dit mogelijk maakt. "Een jong kind hoort niet op straat in de avonduren", zei de minister donderdag op een congres in Amsterdam, waar hij zijn plan aankondigde.

Hirsch Ballin wil dat de ouders van kinderen die laat op straat rondhangen ook worden aangesproken en zonodig ondersteuning krijgen.

Als de ouders hun kinderen niet kunnen of willen corrigeren, wordt de Raad voor de Kinderbescherming ingeschakeld om gerichte maatregelen te nemen en ondersteuning te bieden.

Maatregelen

De minister inventariseert momenteel met welke maatregelen kinderen tot 12 jaar die over de schreef gaan, aangepakt kunnen worden. Hij bekijkt in hoeverre de mogelijkheden moeten worden uitgebreid.

Hirsch Ballin herhaalde in Amsterdam dat hij vooralsnog niet van plan is de leeftijdsgrens van het jeugdstrafrecht te verlagen. De jonge criminelen moeten worden aangepakt met "intensieve en niet-vrijblijvende opvoedingsondersteuning".

De minister moet nog bepalen vanaf hoe laat de kinderen van straat mogen worden geplukt. Hij denkt aan acht of negen uur 's avonds. Hij wil met de maatregel voorkomen dat de kinderen ,,te jong in de leer gaan'' bij oudere criminelen.

Ingrijpen

Het is van belang dat snel wordt ingegrepen als kinderen het verkeerde pad opgaan, aldus Hirsch Ballin. Op jonge leeftijd is de kans dat de zaken nog ten goede gekeerd kunnen worden het grootst.

De minister noemde een landelijke registratie van kinderen tot 12 door de politie daarom belangrijk.

Averechts

Hij waarschuwde wel dat kinderen die eenmalig de fout ingaan niet altijd hard moeten worden aangepakt, omdat dat averechts kan werken.

"Aan de andere kant zijn er jongeren bij wie 'er meer aan de hand is'. Deze groep is niet geholpen met een berisping. Daar is een hardere aanpak nodig."

Bron: www.nu.nl