Staatssecretaris Teeven kondigt Landelijk netwerk slachtofferloketten aan

Er komt volgend jaar een landelijk netwerk van slachtofferloketten. In alle arrondissementen komt een loket waar slachtoffers van misdrijven terecht kunnen voor ondersteuning en informatie.

Dat heeft staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie op 18 november bekendgemaakt op het congres Samen voor het slachtoffer in Utrecht.

 

Medewerkers van slachtofferloketetten informeren slachtoffers tijdens het hele strafproces. Zo kunnen slachtoffers er terecht voor informatie en uitleg over procedures, de rechtzitting en de uitspraak.

Ook kan het slachtofferloket een gesprek organiseren met de officier van justitie en helpen ze slachtoffers die gebruik willen maken van hun spreekrecht. Verder ondersteunt het loket de slachtoffers bij het verhalen van de schade of bij het opstellen van een schriftelijke slachtofferverklaring.

Korte lijnen door samenwerking

In de slachtofferloketten werken politie, Slachtofferhulp Nederland en openbaar ministerie samen aan de dienstverlening aan slachtoffers van misdrijven. Doordat zij in het slachtofferloket fysiek bij elkaar zitten, ontstaan er korte lijnen waardoor de slachtoffers beter worden ondersteund.

Op het congres nam staatssecretaris Teeven ook de website www.slachtofferloket.nl in gebruik waar slachtoffers van misdrijven terecht kunnen voor informatie over het strafproces en de verschillende rechten van het slachtoffer.

Aanleiding voor het congres is de Wet versterking positie van slachtoffers in het strafproces, die op 1 januari 2011 in werking treedt. De wet zorgt voor een uitbreiding van de rechten en mogelijkheden van slachtoffers tijdens strafprocessen, van aangifte tot invrijheidsstelling van een veroordeelde.

Zo worden de mogelijkheden voor schadeverhaal uitgebreid, wordt de informatiepositie van het slachtoffer verbeterd en wordt een aantal rechten wettelijk vastgelegd.