Moet ik bij de identificatieplicht ook daadwerkelijk mijn identiteitsbewijs aan de controlerend ambtenaar afgeven?

Je moet hem aan een agent aanbieden en dat houdt in dat hij hem moet kunnen controleren. Je moet hem dus overhandigen.

Artikel 447e Wetboek van Strafrecht

Hij die niet voldoet aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden, hem opgelegd bij artikel 2 van de Wet op de identificatieplicht, wordt gestraft met geldboete van de tweede categorie.