Wat is de gang van zaken als een persoon binnen anderhalf jaar twee keer zonder autoverzekering is aangehouden?

Ik ben tot nu toe meerdere mensen tegengekomen die vanwege onverzekerd rijden een ontzegging besturen motorrijtuigen hadden gekregen van 4-6 maanden. Een ontzegging is een bijkomende straf en was in hun geval dus naast de geldboete opgelegd. Kort samengevat een hoop narigheid.

De richtlijn zegt:

 1. Eerste overtreding:
  • OM transactie: € 320 eis ter zitting: € 380 
 2. Tweede overtreding:(binnen twee jaar na afdoening van de eerste overtreding):
  • OM-transactie: geen
  • Eis ter zitting: € 470 en vier maanden ontzegging van de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk
 3. Derde overtreding:(binnen vier jaar na afdoening van de eerste overtreding):
  • OM-transactie: geen
  • Eis ter zitting: twee weken hechtenis onvoorwaardelijk en zes maanden ontzegging van de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk, eventueel verbeurdverklaring van het inbeslaggenomen voertuig.

Hoeveel personen mogen op de achterbank van de auto?

Het aantal personen op de achterbank wordt bepaald door het aantal autogordels in de auto. Sinds 1 mei 2008 mogen er niet meer personen op de bank zitten dan dat er autogordels zijn.

Daarnaast zou je denken dat het rijbewijs een beperking oplegt, maar dit is feitelijk gezien niet waar. Het rijbewijs praat over "ingericht voor zoveel personen" en niet over "het aantal personen wat vervoerd wordt" Daar komt echter nog wel bij dat ook een personenauto een max. aan lading mag vervoeren (is te vinden op het registratieplaatje)

Omdat personen als lading worden gezien mag je het max. laadvermogen niet overschrijden.

Mijn auto is pas geleden APK gekeurd, en nu bekeurt een agent me wegens teveel geluid van mijn sportuitlaat?

Tijdens de APK is het aantal db wat je auto (uitlaat) produceert GEEN keuringseis. Met andere woorden, je kunt bekeurd worden omdat je auto teveel geluid produceert en 30 seconden daarvoor met goed gevolg van de APK-keuring is gekomen.

Stel, je begaat een verkeersovertreding en een rechercheur houdt je aan en schrijft de overtredingen op een kladje. In hoeverre is dit een geldige manier van werken.

Een technisch rechercheur is een politieman met dezelfde bevoegdheden als iedere andere politieman. Hij heeft ook de opleidingsschool gevolgd, heeft een aantal jaren dienst op straat gedraaid en heeft zich daarna gespecialiseerd in het werk als technisch rechercheur.

Met zijn benoeming tot technische rechercheur heeft hij al zijn bevoegdheden gehouden. Ergo, hij heeft dus ook de bevoegdheid om bonnen uit te schrijven.

Er staat nergens beschreven, dat de politie gebruik moet maken van een officieel bonnenboekje. Het schrijven van de gegevens op een kladje is toegestaan, mits hij de gegevens aan het bureau verder uitwerkt tot een officiële bekeuring. U zult dan ook te zijner tijd een acceptgirokaart tegemoet kunnen zien voor de gepleegde overtreding.

Ik heb geen geel bonnetje gekregen van de agent !! Mag dat?

Ja een agent hoeft geen geel bonnetje te geven. Het geniet wel de voorkeur, maar alleen een bekeuring aanzeggen is al voldoende.

Een agent kan je gegevens op een kladje noteren of op zijn hand. Geen geeltje krijgen is geen reden voor het seponeren van de bekeuring.

Mag ik handheld telefoneren als ik rijonderricht geef?

Hiervoor komt artikel 61 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 aan te pas:

Artikel 61a
Het is degene die een motorvoertuig, bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.

De wetgever heeft hier bewust neergezet hij die het voertuig bestuurt, en niet de bestuurder. Dit betekent dat hij die aan het stuur zit niet mobiel mag bellen. De rij-instructeur mag dit dus wel, tenzij hij zich zodanig gedraagt dat hierdoor de veiligheid op de weg in gevaar kan worden gebracht.

Mogen autoruiten geblindeerd worden met folie of coating? Mijn auto is APK goedgekeurd met geblindeerde ramen, ik mag er nu toch mee rijden ?

Op 1 juni 2006 heeft het gerechtshof in Leeuwarden bepaald, dat een visuele waarneming voor een opsporingsambtenaar onvoldoende is, er zal officieel een meting moeten plaatsvinden, een objectieve waarneming dus.

Aangezien niet iedere politie-auto dergelijke apparatuur heeft, kan/zal de personenauto dus uit het verkeer worden genomen ten behoeve van een technisch onderzoek om zo een objectieve waarneming te kunnen krijgen. Hierbij kan worden opgemerkt dat uit ervaring van opsporingsambtenaren van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) is gebleken dat als door autoruiten niet naar binnen kan worden gekeken de gemeten lichtdoorlaatbaarheid beduidend minder bedraagt dan 50 %. 

In het Voertuigreglement artikel 5.2.42 lid 1 onder a en b staat hierover:
[wet]De voorruit en de zijruiten van personenauto's mogen geen beschadigingen of verkleuringen vertonen en niet zijn voorzien van onnodige voorwerpen die het uitzicht van de bestuurder belemmeren. [/wet]

APK:

Uw auto is APK goedgekeurd met de coating/folie op de ramen. Toch mag u met deze auto niet de weg op. De APK is een technische keuring en bepaalt aan de hand van technische staat van een voertuig of deze voldoet aan de eisen om op de openbare weg te mogen rijden.

Voorbeeld.
Je hebt mistlampen in je bumper, je kunt ze apart schakelen vanaf de bestuurdersplaats, ze gaan beiden branden als je het knoppie aan zet EN, ook niet onbelangrijk, er gaat een "verklikkerlampje" bij/in de schakelaar branden wat aangeeft dat je die lichten aan hebt. Alles is APK goedgekeurd op die manier.

Vervolgens kun je dan hartje zomer, 's avonds bij perfect zicht die lampen wel aandoen en zeggen dat de APK-keurmeester ze heeft goedgekeurd, maar dat heeft niets te maken met het feit dat je deze lampen alleen onder bepaalde omstandigheden aan mag hebben.

Zitten de lampen NIET op je auto, keurt de APK ze ook niet en wordt je voertuig er ook niet op afgekeurd.

Terug naar de folie:
Stel even dat je auto met folie een doorzichtigheid heeft van 30% (Standaard van de raam bijv. 15% en dan nog eens 15% extra van de aangebrachte folie) dan zal geen enkele keurmeester twijfelen. Het zicht rondom is waarschijnlijk optimaal, gezien vanaf de bestuurdersstoel, je ramen zijn in goede staat, niet gescheurd etc. etc. dus je auto wordt goedgekeurd.

Maar, rij je de openbare weg op, terwijl je auto technisch dus 100% is, dan heb je toch een probleem, immers je hebt een aanpassing gedaan aan de lichtdoorlatendheid door middel van folie of coating. De rechterlijke uitspraak hierboven zegt dan dat de politie de auto uit het verkeer kan nemen om een meting te laten verrichten door technisch personeel.

Hoewel dus in de wet staat dat je mag blinderen tot 30% (zijruiten) en 25% (voorruit) en je daar volledig aan voldoet kun je toch strafbaar zijn en zal de folie eraf moeten. Je kunt je ramen wel brengen naar die 25/30% maar dat kan dus alleen met nieuwe originele af-fabriek ramen. De tinting wordt dan bereikt door het gekleurde raam en de lagen zelf. Overigens zijn de meeste ruiten af fabriek al voorzien van een doorzichtigheid van 30%, alles extra is dus niet toegestaan.

De handhavingsnorm die de agent moet aanhouden heeft dus NIETS heeft te maken met de technische keuringseisen van de APK keurmeester, en andersom overigens ook niet.

Stel: ik rijd op een weg, met achter mij een brommer (ook op de weg). Ik wil rechtsaf. Hoef ik de brommer tegenwoordig niet meer voor te laten gaan?

Met het instellen van de nieuwe regels voor bromfietsers is tevens een oude regel verwijderd namelijk, dat bromfietsers rechts in mogen halen. Zij zullen dus altijd links in moeten halen. Aldus kun je ze niet klemrijden als je rechtsaf slaat, zij zullen naar links moeten om in te halen.

Blijft natuurlijk wel feit, dat je bij het afslaan altijd de nodige voorzichtigheid moet aanhouden. De regel die je aanhaalt over medeschuld bestaat nog steeds in civiele zin, oftewel over de vraag wie de schade gaat betalen.

Theoretisch is het mogelijk, dat bij een aanrijding de bromfietser volledig strafrechterlijk schuldig is, maar toch zijn schade betaald krijgt van de automobilist. Dat is het verschil tussen juridische en civiele aansprakelijkheid.

PS: De regel van links inhalen door de bromfietser staat op de pagina "de bromfiets verhuist ".

Moet ik voor een spartamet een bromfietscertificaat hebben?

Ja, je hebt een bromfietscertificaat nodig. Volgens de wegenverkeerswet valt de spartamet onder de definitie van snorfiets. Mocht je al een rijbewijs hebben is dat ook voldoende, je hebt dan geen certificaat meer nodig. Tevens moet de spartamet verzekerd zijn.

Ik heb gehoord dat als je een snelheidsovertreding in het buitenland niet betaalt dat ze er niet achter komen en je er geen gezeur mee krijgt.

Als u in het buitenland bent bekeurd, krijgt u daar uiteraard vanuit het buitenland een acceptgiro van. Deze betaalt u dus niet. U krijgt vervolgens de Nederlandse politie een keer aan de deur om u een Buss-Bescheit uit te reiken.

Op dit "Bescheit" zult u zien, dat het boetebedrag ondertussen minimaal 100% is verhoogd. Als u vervolgens weer niet betaalt, zult u inderdaad bij een controle in Duitsland alsnog het volle pond moeten betalen. Uw overtreding is dan ondertussen al voor de rechter geweest en nogmaals heeft het bedrag een verhoging ondergaan. Hoeveel die verhoging zal zijn is mij niet bekend.

Bij een aanhouding, dit kan ook aan een grenscontrole zijn, zult u verplicht worden om het bedrag alsnog te voldoen, waarbij bij niet betaling uw auto wordt veilig gesteld. Dit lijkt mij geen prettig vooruitzicht, vooral indien de controle ergens diep in het zuiden van Duitsland plaatsvindt. Men zal u immers op geen enkele manier tegemoet komen in de wijze, waarop u dan maar thuis moet komen zonder auto.

Overigens is deze regeling in Nederland hetzelfde. Een parkeerbekeuring kan, als u nergens op reageert oplopen tot een bedrag van € 300,-.  Deurwaarderskosten en dergelijke zijn daar niet bij inbegrepen en komen wel ten laste van degene, die de bekeuring heeft gepleegd. Al met al blijft het het beste om gewoon de bekeuring te betalen, u bent dan het goedkoopste uit.

Politiesites

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.