Wat is de gang van zaken als een persoon binnen anderhalf jaar twee keer zonder autoverzekering is aangehouden?

Ik ben tot nu toe meerdere mensen tegengekomen die vanwege onverzekerd rijden een ontzegging besturen motorrijtuigen hadden gekregen van 4-6 maanden. Een ontzegging is een bijkomende straf en was in hun geval dus naast de geldboete opgelegd. Kort samengevat een hoop narigheid.

De richtlijn zegt:

 1. Eerste overtreding:
  • OM transactie: € 320 eis ter zitting: € 380 
 2. Tweede overtreding:(binnen twee jaar na afdoening van de eerste overtreding):
  • OM-transactie: geen
  • Eis ter zitting: € 470 en vier maanden ontzegging van de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk
 3. Derde overtreding:(binnen vier jaar na afdoening van de eerste overtreding):
  • OM-transactie: geen
  • Eis ter zitting: twee weken hechtenis onvoorwaardelijk en zes maanden ontzegging van de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk, eventueel verbeurdverklaring van het inbeslaggenomen voertuig.