Ik heb een puntenrijbewijs gekregen. Wat houdt dat nu precies in, en wanneer gaat het mij punten kosten?

Wanneer is iemand een beginnende bestuurder?
Iedereen die na 30 maart 2002 voor het eerst een rijbewijs heeft gehaald, is de eerste vijf jaar een beginnende bestuurder. Het maakt niet uit voor wat voor type motorvoertuig dit rijbewijs is afgegeven. Dit kan bijvoorbeeld een motor (categorie A) of een personenauto (categorie B) zijn.

Rijvaardigheid
Voor de beginnende bestuurder gelden andere criteria voor een onderzoek naar de rijvaardigheid. Als een beginnende bestuurder drie maal een verkeersdelict pleegt, kan de geldigheid van het rijbewijs geschorst worden en een onderzoek naar diens rijvaardigheid opgelegd worden.

Wanneer een onderzoek naar de rijvaardigheid?
De beginnende bestuurder moet een rijvaardigheidsonderzoek ondergaan als deze drie maal binnen vijf jaar:

  • zich zodanig gedraagt dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd;
  • zich zodanig gedraagt en hierdoor een verkeersongeval veroorzaakt waardoor een ander wordt gedood, zwaar lichamelijk letsel oploopt of tijdelijk ziek is of verhinderd wordt in de uitoefening van normale bezigheden;
  • te dicht op de voorganger rijdt (bumperkleven);
  • op een autosnelweg de maximumsnelheid overschrijdt met meer dan veertig km/uur en op andere wegen met meer dan dertig km/uur;
  • letsel aan personen of schade aan goederen veroorzaakt door het niet op de juiste wijzenaleven van verkeersregels of -tekens.

Onherroepelijke veroordelingen
Bij een rijvaardigheidsonderzoek moet sprake zijn van drie onherroepelijke veroordelingen (of schikkingen). De delicten moeten plaatsgevonden hebben binnen de termijn van vijf jaar, maar de veroordelingen of schikkingen kunnen na deze termijn plaatsvinden.

Tijdelijke ongeldigheid van het rijbewijs heeft geen invloed op de termijn van vijf jaar.

Geschiktheid
Voor de beginnende bestuurder zijn de criteria voor een EMA aangescherpt. Voor een onderzoek naar de geschiktheid een schorsing van de geldigheid van het rijbewijs wordt geen onderscheid gemaakt tussen een beginnende bestuurder en een niet-beginnende bestuurder.

Wanneer EMA?

  • een geconstateerd alcoholgehalte van 350 µg/l (0,8 promile);
  • meer dan eens overtreden van artikel 8, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994.

Uitbrengen mededeling
Het Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie (BVOM) ontvangt van de politie de processen-verbaal over de beginnende bestuurder. Vervolgens brengt het BVOM een mededeling uit aan het CBR zodra een bestuurder voldoet aan de eisen die hierboven genoemd zijn. De divisie Vorderingen van het CBR kan dan de vorderingsprocedure starten.

Voorbeeld
Iemand is dus een beginnende bestuurder gedurende de eerste vijf jaar vanaf de datum waarop aan hem of haar voor het eerst een rijbewijs is afgegeven. Het maakt hierbij niet uit voor wat voor type motorvoertuig dit rijbewijs is afgegeven. Dit kan voor bijvoorbeeld een motor (categorie A) of een personenauto (categorie B) zijn.