Is een gevarendriehoek,verbandtrommel en brandblusser verplicht in de auto?

Nee, dit hoeft niet. Voor de gevarendriehoek geldt wel het volgende:

Artikel 58. Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

  1. Stilstaande motorvoertuigen op meer dan twee wielen en aanhangwagens moeten worden aangeduid door een gevarendriehoek, indien het voertuig een obstakel vormt dat door naderende bestuurders niet tijdig als zodanig kan worden opgemerkt.
  2. De gevarendriehoek moet goed zichtbaar op de weg worden geplaatst op een afstand van ongeveer 30 meter van het voertuig en in de richting van het verkeer waarvoor het voertuig gevaar oplevert.
  3. Het eerste lid geldt niet wanneer knipperend waarschuwingslicht wordt gevoerd.

Kortom het kan heel handig zijn om een gevarendriehoek en een verbandtrommel bij je te hebben. Je waarschuwingslichten doen het niet altijd meer bij pech. Als je een brandblusser in de auto hebt dan moet je hem wel regelmatig laten controleren. Als je dit niet doet dan werkt hij op den duur niet meer.