Mag ik handheld telefoneren als ik rijonderricht geef?

Hiervoor komt artikel 61 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 aan te pas:

Artikel 61a
Het is degene die een motorvoertuig, bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.

De wetgever heeft hier bewust neergezet hij die het voertuig bestuurt, en niet de bestuurder. Dit betekent dat hij die aan het stuur zit niet mobiel mag bellen. De rij-instructeur mag dit dus wel, tenzij hij zich zodanig gedraagt dat hierdoor de veiligheid op de weg in gevaar kan worden gebracht.