Stel, je begaat een verkeersovertreding en een rechercheur houdt je aan en schrijft de overtredingen op een kladje. In hoeverre is dit een geldige manier van werken.

Een technisch rechercheur is een politieman met dezelfde bevoegdheden als iedere andere politieman. Hij heeft ook de opleidingsschool gevolgd, heeft een aantal jaren dienst op straat gedraaid en heeft zich daarna gespecialiseerd in het werk als technisch rechercheur.

Met zijn benoeming tot technische rechercheur heeft hij al zijn bevoegdheden gehouden. Ergo, hij heeft dus ook de bevoegdheid om bonnen uit te schrijven.

Er staat nergens beschreven, dat de politie gebruik moet maken van een officieel bonnenboekje. Het schrijven van de gegevens op een kladje is toegestaan, mits hij de gegevens aan het bureau verder uitwerkt tot een officiële bekeuring. U zult dan ook te zijner tijd een acceptgirokaart tegemoet kunnen zien voor de gepleegde overtreding.