Wat te doen als u uw rijbewijs kwijt bent

Bij verlies of diefstal van rijbewijs adviseert de politie daarvan melding te doen. Dit kan in principe in elk politiebureau bij de afdeling Publieksopvang.

Het rijbewijs wordt dan 'gesignaleerd', om misbruik van het document te voorkomen.

Voor het aanvragen van een nieuw rijbewijs dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de gemeente, meestal bij de afdeling Burgerzaken. Rijden zonder geldig rijbewijs is immers strafbaar.

Bewijs van aangifte
Bij het aanvragen van een nieuw rijbewijs kan gevraagd worden naar een bewijs van aangifte. Dit is niet in alle Nederlandse gemeenten het geval. Informeer dus vooraf of dit in uw gemeente ook nodig is.

Tip: Maak 'n extra kopie van de aangifte en bewaar die als u het originele exemplaar dat u van de politie hebt ontvangen moet afgeven of opsturen.

Teruggevonden rijbewijs
Een teruggevonden rijbewijs wordt door de politie opgestuurd naar de gemeente van afgifte.

Vermissing buitenlands rijbewijs
Bij verlies of diefstal van een buitenlands rijbewijs moet altijd aangifte worden gedaan bij de politie (Afd. Publieksopvang). De houder moet met de aangifte naar de ambassade of het consulaat van zijn land. De verdere procedure verschilt per land. Als het mogelijk is, wordt een teruggevonden rijbewijs door de politie naar het consulaat van het desbetreffende land opgestuurd. Dit geldt niet voor rijbewijzen van geregistreerde asielzoekers. Teruggave verloopt dan via de Vreemdelingendienst.