Waar kan ik de nieuwe boete bedragen vinden?

De meeste boetebedragen zijn via de boetebase van het Openbaar Ministerie te raadplegen.

Op een driebaansweg rij ik op de linkerstrook en een ander op de rechterstrook, de middenstrook is leeg. Tegelijk besluiten we naar de middelste rijbaan te gaan. Wie heeft voorrang?

Beide bestuurders plegen op dat moment een bijzonder manoeuvre. In de wet is hierover geregeld, dat beide bestuurders de manoeuvre zo moeten uitvoeren dat zij geen gevaar voor anderen mogen zijn. 

Mocht het tot een aanrijding komen mag je er van uitgaan, dat beide partijen voor 50% aansprakelijk zijn voor de schade.

Welke electrische steps zijn toegestaan?

De step met een verbrandings- of elektromotor is volgens de wet of een bromfiets of een snorfiets, afhankelijk van de constructiesnelheid (maximaal 45 respectievelijk 25 kilometer per uur).

In alle gevallen moet een motorstep die op de openbare weg wordt gebruikt zijn voorzien van een Nederlands of Europees typegoedkeuringsmerk en -nummer.

Op dit moment is een aantal stepmerken/typen toegelaten in Nederland, waaronder:

 • MUZ, type Charley
 • merk Glider, type Switch
 • Aria, Ht metronic
 • Tante Paula 

Steps die niet zijn goedgekeurd zullen bij gebruik op de openbare weg (daaronder valt ook het voetpad) door de politie in beslag worden genomen. Verder gelden de volgende regels:

 • Motorsteprijders moeten zich houden aan de verkeersregels die gelden voor brom- en snorfietsers.
 • Voor het besturen van een motorstep is een bromfietscertificaat of een rijbewijs verplicht.
 • De bestuurder van de gemotoriseerde step moet minimaal zestien jaar oud zijn.
 • Elke motorstep moet verzekerd zijn. Deze verplichting geldt ook als u op openbaar toegankelijke plaatsen motorstept, zoals op een camping of werkterrein.
 • Als de step harder dan 25 kilometer per uur kan, bent u verplicht bij het besturen ervan altijd een helm te dragen.

Mag een bestuurder van een motorvoertuig zonder bezit van een gehandicaptenparkeerkaart met zijn voertuig stoppen op een dergelijke parkeerplaats om direct personen in of uit te laten stappen en/of direct te laden of te lossen?

Ja dat mag. Op een invalidenparkeerplaats mag je niet parkeren. Je mag er wel onmiddellijk laden en lossen/passagiers in en uit laten stappen. Onmiddellijk moet je wel letterlijk nemen. Het gaat dus alleen om het stilstaan tijdens het uitstappen, daarna is het direct weer wegrijden.

Mag ik een driepuntsgordel, als tweepuntsgordel dragen?

Nee, een driepuntsgordel moet als zodanig gebruikt worden. Anders bent u in overtreding en kan dit een boete opleveren.

Uitspraak kantonrechter Terborg, 18 oktober 2004:
Redelijke wetstoepassing brengt met zich mee dat onder 'de autogordel gebruiken' moet worden verstaan het gebruiken van de (voorgeschreven) autogordel op de daarvoor bedoelde wijze.

In dit verband is niet zonder belang dat de wetgever al sinds lange tijd (voorin) slechts driepuntsgordels toelaat. Het dragen derhalve van een dergelijke gordel op een zodanige wijze dat functioneel slechts sprake is van een tweepuntsgordel is geen reden tot het matigen van de sanctie.

Ik stond op mijn vrouw te wachten langs een langs een gele doorgetrokken  lijn en ben bekeurd?

Bij een gele doorgetrokken streep mag u niet stoppen. In het verkeer kunt u twee gele strepen tegenkomen. De gele doorgetrokken streep en de gele onderbroken streep.

De gele doorgetrokken streep betekent een verbod om daar stil te staan. Stoppen is daar dus niet toegestaan.
Een gele onderbroken streep betekent dat u er niet mag parkeren.

Tijdens het wachten op uw vrouw staat u stil langs de doorgetrokken streep. En dat is dus niet toegestaan. De bekeuring is terecht.

Ik

 heb mijn brom/snor- fiets laten schouwen en heb nu dus een kenteken. Is het daarna nog steeds verplicht om een geel/oranje plaat te voeren?

content_kentekenplaten

Nee. Wanneer je een kenteken heb hoef je geen geel of oranje plaat te voeren.

Dit geldt dus alleen als je een kenteken hebt!!

Je vindt meer informatie over het aanvragen van een bromfietskenteken op de site van de RDW: http://www.ishetgeenplaatje.nl/

Hoe wordt gemeten of de uitlaat van mijn auto teveel geluid maakt?

In het kentekenregister is bij ieder personenautokenteken bepaald hoeveel geluid door dat voertuig bij hoeveel toeren mag worden geproduceerd. Overtreding daarvan is strafbaar gesteld in artikel 5.2.11 lid 5 van de Regeling Voertuigen.

Personenauto’s mogen in de nabijheid van de uitmonding van het uitlaatsysteem geen hoger geluidsniveau produceren dan de waarde die voor het voertuig is vermeld in het kentekenregister, vermeerderd met 2 dB(A). Het geluidsniveau van de uitlaat wordt vastgesteld op een door Onze Minister en Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer tezamen aangegeven wijze.

Aan deze eis wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport. In artikel 2.3.2 t/m 2.3.7 van de Regeling Permanente Eisen staat precies hoe die meting moet worden uitgevoerd. Op de uitslag van die meting moet dus een marge worden bijgeteld van 2 dB(A) In iedere politieregio is 1 daarvoor geschikte geluidsmeter beschikbaar. Dat is een z.g. categorie 1 geluidsmeter met een externe toerentalmeter.

In de praktijk zal het voertuig uit het verkeer worden genomen voor die controle. Of er is een grootscheepse controle waar die meter bij aanwezig is.

Vroeger bestond tijdens het achteruitrijden geen gordeldraagplicht. Tegenwoordig wel? 

Sinds de invoering van het nieuwe Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens in 1990 is deze regel vervallen. Men heeft deze verwijderd omdat vrijwel alle voertuigen tegenwoordig met rolgordels zijn uitgerust.

De rolgordel worden geacht geen belemmering te vormen tijdens het achteruitrijden.

question}Wat te doen als kenteken en/of kentekenbewijs kwijt is.

Als u zowel uw kentekenplaten als uw kentekenbewijs (van wat voor voertuig dan ook) mist, doet u daarvan aangifte van vermissing bij de politie. Met een kopie van het proces-verbaal kunt u tijdelijke kentekenplaten aanschaffen.

Kentekenplaat of kentekenbewijs kwijt
Bij vermissing of diefstal van één of beide kentekenplaten of van het kentekenbewijs, moet de eigenaar/houder van het bijbehorende voertuig met het daarvoor bestemde RDW-formulier een vervangend kentekenbewijs aanvragen. Dit RDW-formulier is verkrijgbaar bij het postkantoor. Na enige tijd ontvangt de eigenaar/houder een nieuw kentekenbewijs met hetzelfde kenteken waarop een duplicaatcode is gedrukt. Met dit nieuwe kentekenbewijs kan hij/zij dan de vervangende kentekenplaten aanschaffen met daarop zichtbaar het cijfer van de duplicaatcode.

Als één plaat ontbreekt of een deel van het kentekenbewijs
Ook als slechts een van beide kentekenplaten of een deel van het kentekenbewijs ontbreekt, moet de eigenaar/houder altijd een vervangend kentekenbewijs aanschaffen. Met het nieuwe kentekenbewijs kan de eigenaar/houder twee nieuwe, vervangende kentekenplaten (of een in geval van motoren) kopen. Zowel het nieuwe kentekenbewijs als de nieuwe kentekenplaten krijgen een duplicaatcode.

Als alleen de platen ontbreken
Als alleen een of beide kentekenplaten ontbreken (onafhankelijk van het soort voertuig), kan de eigenaar/houder rijden met de tijdelijke, witte kentekenplaten met maandnummer, in afwachting van de aanmaak van het vervangende kentekenbewijs en de nieuwe kentekenplaten. Deze tijdelijke kentekenplaten zijn verkrijgbaar bij de erkende fabrikant van kentekenplaten. De eigenaar/houder moet wel het oude kentekenbewijs tonen.

Niet aansprakelijk voor overtredingen
Als iemand anders met de oorspronkelijke kentekenplaten overtredingen begaat, dan is de zichtbare duplicaatcode het bewijs dat de eigenaar/houder daarvoor niet aansprakelijk is. De duplicaatcode op kentekenplaten is ook zichtbaar bij fotocontroles langs de weg.

Let op: Deze verplichting geldt óók voor de witte kentekenplaten die gebruikt worden op fietsendragers, opklapbare vorkheftrucks en op de lichte aanhangertjes waarop de witte kentekenplaat met de cijfer/lettercombinatie van het trekkende voertuig moet staan.

APK
Bij APK-keuringen vergelijkt de garagehouder het kentekenbewijs met de kentekenplaten en controleert of het ter keuring aangeboden voertuig met de juiste platen is uitgerust. Klopt er iets niet met de kentekenplaten, dan mag de keuring niet verder worden uitgevoerd.

Handelaarskenteken
Voor erkende bedrijven geldt dat bij verlies of diefstal van HA-platen of handelaarskentekenbewijs een nieuw kentekenbewijs wordt verstekt met een ander kentekennummer.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.rdw.nl.

Voor al onze Helden

Het coronavirus domineert momenteel het nieuws. Als er mensen op dit moment in het zonnetje gezet moeten worden dan zijn het wel degenen die werkzaam zijn in de vitale beroepen.

Deze mensen verdienen veel dank omdat zij:

 • hun verlof opgeven
 • overuren draaien
 • de grootste kans op besmetting voor lief nemen
 • bij thuiskomst lege schappen in de supermarkt aantreffen door de hamsterwoede van landgenoten.

Wij willen alle mensen die werken bij het RIVM, de GGD, GGZ, de brandweer, de politie, de kinderopvang, verpleegtehuizen, zorginstellingen, supermarkten, maar ook de huisartsen, laboranten, doktersassistenten, defensie, vrijwilligers en alle anderen die zich inzetten heel erg bedanken.

Bedankt dat u kiest voor het verlenen van zorg en het veiliger maken van Nederland in een periode waar Corona ons welzijn, onze dierbaren en onze welvaart aantast.

Team Infopolitie

Politiesites

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.