Kan ik zelf een kenteken opvragen?

Deze gegevens zijn schriftelijk aan te vragen bij de Rijksdienst voor het wegverkeer (www.rdw.nl) Hier zijn wel kosten aan verbonden. Tevens zijn er voorwaarden wanneer u wel de gevens krijgt en wanneer niet. Voor technische gegevens kunt u kijken op de site van de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Is een radardetector nu wel of niet verboden?

Uitspraak nr 13/713647-04 6 december 2004

Summier weergegeven:
Art 71 WVW 1994 opent de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur regels vast te stellen omtrent de eisen waaraan moet worden voldaan met betrekking tot voertuigen waarmee over de weg wordt gereden. Een beperking van deze bevoegdheid tot niet typegoedgekeurde uitrustingsstukken valt daarin niet te lezen (anders dan in art 34 WVW 1994).

De omstandigheid dat een uitrustingsstuk voldoet aan de daaraan (al dan niet op basis van Europese richtlijnen) gestelde technische eisen, staat niet aan een verbod (bij algemene maatregel van bestuur) op het gebruik ervan in de auto) in Nederland in de weg.

Het verbod op het gebruik van radardetectoren valt buiten de reikwijdte van artikel 10 EVRM. Een radarsignaal dat bij snelheidscontroles wordt uitgezonden dient slechts als technisch opsporingsmiddel en is niet bestemd voor de uitwisseling van informatie.

Sindsdien is het verbod ook in het voertuigreglement opgenomen:

Artikel 1a.7 Voertuigreglement

 1. Het is verboden om radarontvangstapparaten die geschikt zijn om de aanwezigheid aan te tonen van een apparaat dat tot doel heeft om een overschrijding van de maximumsnelheid vast te stellen, in te voeren, te koop aan te bieden, in voorraad te hebben of af te leveren.
 2. Het eerste lid geldt niet voor de apparaten die in Nederland worden ingevoerd en waarvan door middel van handelsbescheiden wordt aangetoond dat de apparaten aansluitend worden uitgevoerd naar een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen.

Wij zijn een gezin met 4 kinderen. Hoe zit het met het wettelijk toegestane gewicht van auto + caravan en de inzittenden?

Op uw kentekenbewijs Deel 1 (a) staat het maximum te trekken massa voertuig (ongeremd en geremd) aangegeven. Op het kentekenbewijs van uw caravan staat het maximum massa voertuig vermeld. Zorg dat het gewicht van uw caravan (BELADEN) niet boven één van deze twee gewichten uit komt.

Heeft uw caravan geen kentekenbewijs (en dus geen eigen kenteken) dan is het maximum massa voor uw caravan 750 kg.

Verdere tips en informatie kunt overigens ook op de pagina "Het rijbewijs en uw aanhanger" vinden.

Wat is de maximumsnelheid als er een fietsendrager op de trekhaak gemonteerd zit?

De maximumsnelheid wordt niet beïnvloed door de aanwezigheid van een fietsendrager. Er gelden dus dezelfde maximumsnelheden als die normaal voor auto gelden.

Als je meer dan 30 km/h te hard hebt gereden, krijg je dan een proces-verbaal? Ik ben niet staande gehouden, dus komt de politie dan bij je thuis of krijg je gewoon een brief met een boete? 

Als je een bekeuring van boven 30 km/h hebt gehad krijg je de papieren daarvan vanzelf thuis gestuurd. Daar zit een antwoordkaart bij, waarop je een eventueel verweer kunt aangeven over het waarom je zoveel te hard reed. Deze kaart gaat samen met een proces-verbaal naar justitie en van daaruit krijg je de boete opgelegd.

Als je precies 30 km/h te hard hebt gereden heb je nog net "geluk". De gedraging kan dan namelijk met een beschikking afgedaan worden. Deze wordt dan niet geregistreerd bij justitie.

Wat zijn de regels voor een mini motorbike?

Deze moet door de RDW zijn goedgekeurd als je ermee op de openbareweg wilt rijden. Anders alleen op een besloten prive terrein. Enkele types zijn wel goedgekeurd maar dan mag er pas vanaf 16 jaar mee gereden worden en heeft dezelfde status als brom/snorfiets. Overtreding houdt ongetwijfeld inbeslagname in.

Aanhangwagens en caravans dienen vanaf 1 juli 2006 uitgerust te zijn met een mistlicht. Geldt dit voor alle aanhangwagens?

Er zit een verschil tussen zware aanhangwagens (boven 750 kilo) en lichte aanhangwagens (onder 750 kilo)

De zware aanhangwagens (boven 750 kg): 

De zware aanhangwagens (zwaarder dan 750 kg) moeten al per 31-12-1997 voorzien zijn van een mistachterlicht. Aanhangwagens en caravans zwaarder dan 750 kg die vóór 31-12-1997 in gebruik zijn genomen hoeven dus niet te zijn voorzien van een mistachterlicht.

Art 5.12.51, onderdeel g van de regeling voertuigen zegt dat een aanhangwagen, zwaarder dan 750 kg voorzien moet zijn van een of twee mistlichten aan de achterzijde van het voertuig indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen. In het geval van één mistlicht moet dit zich bevinden in of links van het middenlangsvlak van het voertuig.

De lichte aanhangwagens (onder 750 kg):

Met ingang van 1 juli 2006 moeten alle lichte aanhangwagens, dus ook de caravans, die lichter zijn dan 750 kg, voorzien zijn van mistachterlicht. Omdat het een gebruikerseis is, geldt deze regel ook voor alle bestaande lichte aanhangwagens, dus ook voor een lichte aanhangwagen van 15 jaar oud. 

Art 5.13.51, onderdeel g van het regeling voertuigen zegt dat een aanhangwagen, lichter dan 750 kg met ingang van 1 juli 2006 voorzien moet zijn van één of twee mistlichten aan de achterzijde van het voertuig. In het geval van één mistlicht moet dit zich bevinden in of links van het middenlangsvlak van het voertuig.

Er is voor de lichte aanhangwagens 1 uitzondering gemaakt. Deze geldt als de aanhangwagen worden getrokken door een motorrijtuig zonder mistachterlichtinstallatie. Let wel: deze uitzondering geldt alleen voor de lichte aanhangwagens, de wagens onder 750 kg dus.

Zie voor meer eisen aan de aanhangwagen/caravan:

Wat gebeurt er met je brommer als hij licht is opgevoerd en dit gemeten wordt op een rollentestbank?

Je krijgt een bekeuring voor te hoge constructiesnelheid:

 • N083 a, tm 10 km te hard = 45 euro boete
 • N083 b, meer dan 10 tm 15 km te hard = 70 euro boete.
 • N083 c, meer dan 15 tm 20 km te hard = schikking OM.

Vanaf meer dan 30 km/uur te hard kan er ook sprake van inbeslagneming.

Kan ik via internet kijken of ik een verkeersovertreding heb begaan en zo ja hoe dan? 

Helaas, dat kan niet en zal ook nooit zover komen. Dit is namelijk niet toegestaan in verband met de wet op de privacy. Als U namelijk zou kunnen vinden, dat U bekeurd bent, kan een ander dat ook en dat is nou net wat de wet op de privacy verbiedt.

Mag een politieauto de maximumsnelheid overschrijden zonder zwaailicht en sirene?

Jawel, de politie mag ook zonder zwaailicht en sirene harder rijden dan is toegestaan. De minister van verkeer en waterstaat heeft de politie een algehele vrijstelling gegeven voor de verkeersregels in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.

Deze vrijstelling heeft wel een paar beperkingen:

 1. Het gebruik van de vrijstelling mag alleen als het noodzakelijk is voor de goede uitvoering van het werk
 2. Als het mis gaat kan de agent er toch op aangesproken worden omdat hij mogelijk de veiligheid op de weg in gevaar heeft gebracht.

Zie ook: de politievrijstelling

Voor al onze Helden

Het coronavirus domineert momenteel het nieuws. Als er mensen op dit moment in het zonnetje gezet moeten worden dan zijn het wel degenen die werkzaam zijn in de vitale beroepen.

Deze mensen verdienen veel dank omdat zij:

 • hun verlof opgeven
 • overuren draaien
 • de grootste kans op besmetting voor lief nemen
 • bij thuiskomst lege schappen in de supermarkt aantreffen door de hamsterwoede van landgenoten.

Wij willen alle mensen die werken bij het RIVM, de GGD, GGZ, de brandweer, de politie, de kinderopvang, verpleegtehuizen, zorginstellingen, supermarkten, maar ook de huisartsen, laboranten, doktersassistenten, defensie, vrijwilligers en alle anderen die zich inzetten heel erg bedanken.

Bedankt dat u kiest voor het verlenen van zorg en het veiliger maken van Nederland in een periode waar Corona ons welzijn, onze dierbaren en onze welvaart aantast.

Team Infopolitie

Politiesites

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.