question}Wat is Halt en wanneer word je naar Halt gestuurd?

'Halt' is een initiatief van het Ministerie van Justitie. 'Halt' zorgt ervoor dat personen tussen de 12 en 18 jaar, niet meteen een strafblad krijgen.

Hiervoor zijn echter wel een aantal voorwaarden:

    1. Je leeftijd ligt van 12 tot 18 jaar
    2. Je hebt je schuldig gemaakt aan een van de onderstaande feiten:
       
Soort misdrijf Opmerking
Openbare geweldpleging tegen goederen (art 141) Hierbij geldt een max. schadebedrag van 900 euro per persoon of 4500 euro per zaak.
Eenvoudige vernielingen, inclusief graffiti (art 350)
Eenvoudige vormen van brandstichting (art 157)
Het verstoren van orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang (art. 72 Wet personenvervoer)
Het niet opvolgen van aanwijzingen betreffende orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang (art. 73 Wet personenvervoer)
(Poging) tot diefstal/verduistering (art 310/311/321) Hierbij geldt een max. schadebedrag van 150 euro per zaak
Heling (art 416/417)
Verwisselen van prijskaartjes (art 326) Geen opmerking.
Baldadig gedrag in het openbaar (art 424)
Het zich bevinden op verboden terrein (art 461)
Bezit van illegaal vuurwerk
Afsteken van legaal en illegaal vuurwerk buiten de toegestane tijd
Bezit van vuurwerk buiten de periode dat vuurwerk verkocht mag worden
Bezit van meer dan 10 kg vuurwerk in de periode dat vuurwerk verkocht mag worden
Strafbare feiten in plaatselijke verordeningen die betrekking hebben op vuurwerk en baldadig gedrag Hierbij geldt een max. schadebedrag van 900 euro per persoon of 4500 euro per zaak.
  1. Je hebt het gepleegde feit bekend
  2. Je bent maximaal eenmaal eerder bij Halt geweest en dat moet minstens een jaar geleden zijn
  3. Je stemt zelf in met de verwijzing naar Halt.

Wanneer er niet aan alle criteria wordt voldaan, mag de politie alleen naar Halt verwijzen met toestemming van de officier van Justitie.

Sr = Wetboek van Strafrecht