Is er iets te doen aan overlast door hangjongeren?

Als er daadwerkelijk overlast is kan de politie er tegen optreden dmv van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Zelf kan je het altijd vragen of ze weg willen.

Artikel 2.4.4: Hinderlijk gedrag op of aan de weg.

Het is verboden: op of aan de weg te klimmen of zich te bevinden op een beeld, monument, overkapping, constructie, openbare toiletgelegenheid, voertuig, hekheining of andere afsluiting, verkeersmeubilair en daarvoor niet bestemd straatmeubilair zich op of aan de weg zodanig op te houden dat aan weggebruikers of aan bewoners van nabij de weg gelegen woningen onnodig overlast of hinder veroorzaakt wordt.

Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voorzover artikel 424, 426 bis, 431 van het Wetboek van Strafrecht, of artikel 5 van de Wegenverkeerswet van toepassing is.

En/of

Artikel 2.4.6: Hinderlijk gedrag bij of in gebouwen.

Het is verboden: zich zonder redelijk doel in een portiek of poort op te houden in, op of tegen een raamkozijn of een drempel van een gebouw te zitten of te liggen indien en voorzover dit gedrag hinder veroorzaakt voor de bewoners of gebruikers van het betreffende gebouw.

Het is aan anderen dan bewoners of gebruikers van flatgebouwen, appartementsgebouwen en soortgelijke meergezinshuizen en van gebouwen, die voor publiek toegankelijk zijn, verboden zich zonder redelijk doel, op een voor de bewoners of gebruikers hinderlijke wijze, te bevinden in een voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimte van een zodanig gebouw.

Is er iets te doen aan overlast van een kraaiende haan?

In sommige gemeente kan worden opgetreden doormiddel van het onderstaande artikel uit de A.P.V. Er zal dan wel sprake moeten zijn van door B&W aangewezen gebieden.

Artikel 2.4.20: Houden van hinderlijke of schadelijke dieren

  1. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd gedeelten van de gemeente of bepaalde plaatsen aan te wijzen waar het ter voorkoming of opheffing van overlast of van schade aan de openbare volksgezondheid verboden is daarbij aangeduide dieren: a. aanwezig te hebben dan wel b. aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door hen ter voorkoming of opheffing van overlast of van schade aan de openbare gezondheid gestelde regels dan wel c. aanwezig te hebben tot een groter aantal dan in die aanwijzing is aangegeven of mede is aangegeven.
  2. Het is verboden op een krachtens het eerste lid aangewezen plaats een daarbij aangeduid dier of daarbij aangeduide dieren aanwezig te hebben, dan wel aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door Burgemeester en Wethouders gestelde regels, dan wel aanwezig te hebben tot een groter aantal dan door hen is aangegeven.
  3. Burgemeester en Wethouders kunnen de rechthebbende op een onroerende zaak gelegen binnen een krachtens het eerste lid aangewezen gedeelte van de gemeente ontheffing verlenen van het in het tweede lid gestelde verbod. 4.Het in dit artikel bepaalde geldt niet voor zover de Wet milieubeheer van toepassing is.

Verder kan een goed gesprek soms geen kwaad. Ook kun je met een oplossing komen voor een daglicht geïsoleerd hok.

Politiesites

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.