Mijn mail is gehackt. Kan ik hiervan aangifte doen??

U zou hiervan aangifte kunnen doen. Het is echter zeer moeilijk om de dader op te sporen. Meestal is het ook nog heel makkelijk om een account te 'hacken'. Hier wordt dus ook een zeer lage prioriteit aan gegeven. Het beste kunt u belanrijke en privacy gevoelige info, op uw provider mailadres neerzetten. Deze zijn beter beveiligd...

Welke straf staat er op hacken?

Dit is terug te vinden in het wetboek van Strafrecht.

Art. 138a Wetboek van strafrecht

 1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie wordt, als schuldig aan computervredebreuk, gestraft hij die opzettelijk wederrechtelijk binnendringt in een geautomatiseerd werk voor de opslag of verwerking van gegevens, of in een deel daarvan, indien hij:
  1. daarbij enige beveiliging doorbreekt of
  2. de toegang verwerft door een technische ingreep, met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
 2. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft computervredebreuk, indien de dader vervolgens gegevens die zijn opgeslagen in een geautomatiseerd werk waarin hij zich wederrechtelijk bevindt, overneemt en voor zichzelf of een ander vastlegt.
 3. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft computervredebreuk gepleegd door tussenkomst van de telecommunicatie-infrastructuur of van een telecommunicatie-inrichting die wordt aangewend voor dienstverlening aan het publiek, indien de dader vervolgens:
  1. met het oogmerk zich wederrechtelijk te bevoordelen gebruik maakt van verwerkingscapaciteit van een geautomatiseerd werk
  2. door tussenkomst van het geautomatiseerd werk waarin hij is binnengedrongen de toegang verwerft tot het geautomatiseerd werk van een derde.

Ik krijg mail uit Zuid-Afrika en dergelijke landen dat ik 10 miljoen dollar of meer op mijn rekening gestort kan krijgen. Wat is het doel van de zender?

Als je hierop ingaat, zal er een behoorlijk mailwisseling plaatsvinden waarna je uiteindelijk gebeld zult worden met de mededeling dat het geld klaarstaat om gestort te worden.

Er wordt meteen wel even bij verteld, dat er eerst even een paar dollars van jouw kant moet komen om de stortingskosten te kunnen voldoen. Dus stort je een paar dollar in afwachting van die enorme beloofde bedragen.

Daarna hoor je dus niets meer en ben je die paar dollar dus kwijt. Zo af en toe trapt er iemand in. En daar leven deze mensen van.

Politiesites

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.