Mijn mail is gehackt. Kan ik hiervan aangifte doen??

U zou hiervan aangifte kunnen doen. Het is echter zeer moeilijk om de dader op te sporen. Meestal is het ook nog heel makkelijk om een account te 'hacken'. Hier wordt dus ook een zeer lage prioriteit aan gegeven. Het beste kunt u belanrijke en privacy gevoelige info, op uw provider mailadres neerzetten. Deze zijn beter beveiligd...