Wederrechtelijk onrechtmatig

In strijd met het recht.

Werkstraf

Onbetaalde arbeid die de strafrechter oplegt in plaats van een gevangenisstraf. Het werk wordt meestal verricht in ziekenhuizen, bejaardencentra, kinderboerderijen, sportclubs, gemeenten en dergelijke. Zie ook Taakstraf en Leerstraf.

Wraking

Verzoek aan de Rechtbank om een rechter of Raadsheer in een bepaalde zaak te vervangen, omdat hij partijdig zou zijn.

 

Politiesites