{question}Kan ik aangifte doen tegen mijn eigen familie?{/question}

Ja, dat kan. Alleen noemt de wet het dan geen aangifte, maar een klacht. U heeft wettelijk 8 dagen de tijd om te overwegen of u de aangifte/klacht  doorzet.

{question}Moet een agent bij een overtreding mij staande houden en mij een bon uitreiken? {/question}

Nee, de politie heeft de bevoegdheid om te bekeuren op kenteken. Hierbij wordt de overtreding gestuurd naar de kentekenhouder van de auto. Deze kan vervolgens aangeven of hij zelf of een ander met de auto heeft gereden.

{question}Ik wil een buurtfeest organiseren met een bingo. Wie en wat moet ik hierover inlichten? {/question}

Het eerste wat u moet doen is een vergunning bij de gemeente vragen. Dit ook vanwege de mogelijke geluidsoverlast. Voor meer info hierover kunt u naar de desbetreffende gemeente gaan. U doet er ook goed aan om de politie op de hoogte te stellen. Het komt nogal eens voor dat mensen bellen voor geluidsoverlast. De wijkagent kan u hier ook meer tips over geven.

{question}In de wet wordt gesproken over geldcategoriën. Welke bedragen horen hierbij? {/question}

Dit is geregeld in het wetboek van Strafrecht

{question}BB-Gun? wat mag wel? en wat mag niet? (balletjes pistool)? {/question}

Artikel 2 van de Wet Wapens en Munitie geeft een indeling van wapens. De wapens zijn ondergebracht in een categorie.

{question}Hoe lang blijven de geregistreerde gegevens bekend? Oftewel, hoe lang blijft een strafblad staan. {/question}

De duur van de registratie van de gegevens is sterk afhankelijk van het feit of het een overtreding of een misdrijf betreft, waarbij ook de zwaarte van de opgelegde veroordeling een rol van betekenis speelt.

{question}We gaan lekker stappen. Nou bestaat de kans dat als ik mijn ID meeneem, ik hem kwijtraak. Bestaat er een uitzondering dat ik hem niet meeneem, omdat ik mijn ID niet wil verliezen? {/question}

Nee, je moet altijd je ID kunnen tonen.

{question}Moet ik bij de identificatieplicht ook daadwerkelijk mijn identiteitsbewijs aan de controlerend ambtenaar afgeven? {/question}

Je moet hem aan een agent aanbieden en dat houdt in dat hij hem moet kunnen controleren. Je moet hem dus overhandigen.

{question}Mag ik een kopie van mijn legitimatiebewijs tonen inplaats van het orgineel ? {/question}

Nee, een kopie is niet geldig. Je kan bij het kopiëren makkelijk een andere foto op het origineel leggen. Alleen een origineel geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart is geldig.

{question}Ik zoek naar een afbeelding van een (evt. specimen) politiepas waarmee de politie zich legitimeert? {/question}

Deze website zal u geen foto/scan van een legitimatiebewijs geven, om de simpele reden dat dan een pas snel is nagemaakt.

Moet een agent zich legitimeren als je daarom vraagt?

Een agent in burger dient zich altijd te legitimeren. Een agent in uniform dient zich te legitimeren op verzoek. De agent hoeft daarbij zijn legitimatie NIET af te geven maar slechts te tonen.

Politiesites