{question}Moet ik bij de identificatieplicht ook daadwerkelijk mijn identiteitsbewijs aan de controlerend ambtenaar afgeven? {/question}

Je moet hem aan een agent aanbieden en dat houdt in dat hij hem moet kunnen controleren. Je moet hem dus overhandigen.

[wet]Artikel 447e Wetboek van Strafrecht

Hij die niet voldoet aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden, hem opgelegd bij artikel 2 van de Wet op de identificatieplicht, wordt gestraft met geldboete van de tweede categorie. [/wet]

 

Politiesites