{question}Wat is het verschil tussen een misdrijf en een overtreding? {/question}

Misdrijven zijn ernstige strafbare feiten, die in zijn algemeenheid tegen het rechtsgevoel van iedereen indruisen (in strijd zijn met de algemene normen en waarden). De meerderheid van de bevolking zal dit gedrag afkeuren.

Voorbeelden:
moord, doodslag, verkrachting, oplichting, diefstal, mishandeling

Overtredingen zijn lichte strafbare feiten: het gedrag is wel strafbaar gesteld, maar in zijn algemeenheid zal men het gevoel hebben van: "het is niet zo ernstig" of "dat zou mij ook kunnen overkomen".

Voorbeelden:
zich bevinden op verboden grond, te hard rijden met de auto

Politiesites